Diskusni forum pro akcie

Daně

Investor - 27-3-2012 v 05:50

Karlstejn.jpg - 110kB Rád bych platil daně, ale nemám na ně.

Komu čeští zločinci strhávají ze zahraničních dividend českou daň, když byla stržena už zahraniční daň, ten ať ihned přestěhuje všechny akcie na rakouský Brokerjet. Tam mu budou strhávat jen zahraniční daň z dividend 10% nebo 15% nebo 20% nebo 26% nebo 30%. A tak to muže nechat. Nemusí žádat ve Francii polovinu zpátky, když strhli ve Francii ze Sanofi dividend 30%. Doplácet by pak měl člověk jen 5% na český zločinný daňový úřad z britských dividend, kde byla stržena daň jen 10%. Český a jakýkoliv státní příslušník má právo mít akcie na kontě v Rakousku, to neni zločin. Zločin je pouze to, co dělá a dělal český ministr financí a zločin je strhávat v Čechách z dividend daň, když byla stržena už v zahraničí daň 15% nebo 20% nebo 26% nebo 30% a pak chtít na lidech, aby počítali peníze, které dostanou zpátky, vypisovali žádosti a platili poplatky za vrácení daní z ciziny, aby zbyly daně jen 15%. Neni rozumné, ba je to zločin a podvod a obtěžování lidí, když strhnou čeští zločinci české daně za zahraničnich dividend, které jsou už v zahraničí zdaněné.

Ladislav - 11-4-2012 v 13:09

10.3 Daně z dividend
V době psaní této knihy na Slovensku nestrhli žádnou daň z dividend a slovenské dividendy chodily akcionářům na konto celé, ať už bydlí akcionáři kdekoliv na světě. Daň 10 % z dividend strhla Británie a Čína. Daň 15 % z dividend strhly Čechy, Nizozemsko, USA, Japonsko, Brazílie, Korea, Jižní Afrika. Austrálie strhla daň 15 % nebo u fully franked dividend 0 %. Španělsko strhlo daň 19 %. Daň 25 % z dividend strhly Belgie, Rakousko, Norsko, Kanada. Německo 26,38 %. Itálie 27 %. Finsko 28 %. Francie 30 %, Švédsko 30 %. Švýcarsko 35 %. Výška daně z dividend se po několika letech změní, tedy pro aktuální informaci je dobré hledat v internetu dnešní výšku daní, však polovina textů v internetu jsou lži nebo omyly.
Máme-li ve vlasti právo na několik stovek euro dividend ročně bez daně, nebo strhnou-li nám v cizině z dividend více procent, než by nám strhli ve vlasti, pak můžeme u našeho daňového úřadu nebo na zahraničním velvyslanectví získat formulář, který s potvrzením našeho domácího daňového úřadu pošleme na daňový úřad v cizině, aby nám v cizině zadrženou daň vrátil, nebo tu daň nad 15 % vrátil, jestli platíme doma 15 %. Někdy nám tu žádost o vrácení daní z dividend v cizině vyřídí naše banka sama za poplatek 10 až 100 euro. Daně z dividend neprávem sražených v Itálii nám mohou přijít na konta i za 10 let. Jestliže byla stržena daň z dividend v zahraničí stejná jako ve vlasti, už neplatíme daň z dividend ve vlasti a neuvádíme pak ani v cizině zdaněné dividendy v daňovém přiznání. Brzy po vyplacení dividendy se někdy těžko prodá akcie beze ztráty kurzu rovné dividendě.

Kdo nemá mzdu ani důchod ani podporu v nezaměstnanosti, jen dividendy nebo výdělek z prodeje akcií, ten má právo na několik tisíc euro ročně dividend nebo výdělku z prodeje akcií bez daně, to bylo roku 2007 asi
8.200 euro v Německu a 10.000 euro v Rakousku. Tedy v Německu byla mzda z práce nebo důchod nebo dividendy nebo výnos z prodeje akcií, prostě celkový měsíční příjem až do asi 650 euro měsíčně bez daně. Povídá se, že ve Francii a v Lucembursku bylo právo na 10.000 až 15.000 euro dividend ročně bez daně. V Británii je prý výdělek z prodeje akcií a dividendy asi až do 20.000 liber za rok bez daně.
Zrovna tak v Čechách by měly být dividendy nezdaněny až do celkové výšky rovné roční mzdě, která se ještě nemusí zdanit, nebo až do výšky rovné maximálnímu důchodu, který se ještě nemusí zdanit, jestliže ty dividendy jsou jediný příjem člověka nemajícího mzdu, podporu ani důchod.
Nemusí platit žádné daně z dividend ten, kdo netráví v žádné zemi světa více než 182 dní roku a nebo si nechá posílat dividendy na svoji vlastní kapitálovou společnost nebo nadaci, nebo bydlí někde na tropickém ostrově, kde dividendy nejsou zdaněny.

10.4 České daně z prodeje akcií a z dividend
Kdo bydlí v Čechách a má zisk z prodeje akcií na burze Praha, které držel déle než 6 měsíců, je osvobozen od daně z tohoto příjmu. Jinde platí lhůta pro prodej akcií bez daně 1 rok. Na Slovensku, v USA a ve Španělsku se platí daň z prodeje akcií vždy a od 1. 1. 2009 i v Německu.
Kdo v Čechách drží akcie kratší dobu než 6 měsíců, musí zisk z prodeje akcie uvést v daňovém přiznání a zdanit. Daň z výdělku s akciemi, které nebyly drženy ani půl roku a byly prodány na burze v cizině, je povinen platit člověk jen v zemi, kde bydlí déle než 183 dní z roku. V Čechách byla daň z prodeje akcií nedržených ani 6 měsíců 15 % v letech 2007-2010.
Existuje možnost odečíst ztráty z prodeje akcií a fondů od výdělků z prodeje akcií a fondů a pak zdanit jen ten výsledný zisk. Roku 2010 platilo: Jestliže bydlíme v České republice a akcie jsme drželi méně než 6 měsíců z jednoho roku, ale i koncem jednoho roku a počátkem druhého roku, pak celkové ztráty z těch krátkodobých obchodů odečteme od celkových výdělků z těch krátkodobých obchodů a jen ze zbylého čistého výdělku platíme daň. Jestliže jsme akcie drželi déle než 6 měsíců, pak nelze ztráty z jejich prodeje odečíst z výdělku s jinými akciemi. Jestliže jsme drželi akcie déle než 6 měsíců, pak neplatíme z výdělku daň. Kdo kupoval akcie nebo fondy nebo certifikáty po částech a pak prodá všechny cenné papíry jednoho druhu najednou, platí daň jen z těch kusů, které měl kratší dobu než 6 měsíců a neplatí daň jen z těch kusů, které měl delší dobu než 6 měsíců. Proto je dobré schovávat si potvrzení, popřípadě vytisknout jej z e-mailu, kolik kusů akcií nebo podílů fondů bylo kterého dne koupeno a prodáno, aby se mohlo daňovému úřadu dokázat, kdy se akcie nebo fondy koupily a prodaly.
Příjem z prodeje akcií držených necelých 6 měsíců byl v Č.R. bez daně, když byl nižší než 6.000 korun za rok 2007 pro pracující a když byl nižší než 15.000 korun za rok u důchodce bez práce. Maximální dovolená nezdaněná mzda v Čechách 120.000 korun za rok 2007, to je 10.000 korun měsíčně, by měla být rovná maximálnímu výdělku z prodeje akcií plus dividendy, který není nutno zdanit, jestliže člověk nemá mzdu ani důchod ani státní podporu a výnos z akcií je jediný příjem za celý rok. Jestli byly automaticky už dividendy zdaněny, může člověk žádat daně z dividend od daňového úřadu zpátky. A u zahraničních dividend žádá daňový úřad v zahraničí se žádostí od zahraničního velvyslanectví potvrzenou od domácího daňového úřadu.

Česká republika má s USA dohodu o zamezení dvojího zdanění, proto podléhá zdanění výnosu z amerických akcií české legislativě. V USA strhnou z výdělku s akciemi daň 5 % nebo 15 %, když se držely akcie déle než 1 rok, pro aktuální stav hledat s Google "long-term capital gains tax rates". A daň 10 % až 35 % strhnou broukeři automaticky z výdělku s akciemi v USA, když se držely akcie necelý rok, pro aktuální stav hledat s Google "short-term capital gains tax rates". Aby se nám bydlícím v Evropě v USA nestrhávaly neprávem daně z prodeje akcií, když máme ve vlasti po půlroce nebo po roce prodej akcií bez daní, musíme na instituci, kde máme v USA konto, poslat vyplněný formulář W-8BEN, který nám pošle banka, nebo vytiskneme z internetu. Raději však nepoužívejme na nákup akcií žádného amerického brokera a kupujme americké akcie ve Frankfurtu přes evropskou banku nebo rakouský Brokerjet, pak nebude žádná daň z prodeje akcií stržena. Pro Evropana je nejjednodušší kupovat akcie velkých amerických firem stejně tak jako akcie Evropy na burze Xetra a ve Frankfurtu a vystačit celý život s jediným kontem v euro pro akcie i jako girokonto na všechny možné platby.

10.5 Slovenské daně z prodeje akcií a z dividend
Slovenské dividendy byly během psaní této knihy bez daně. Výdělek z akcií a fondu museli Slováci žijící déle než 183 dní z roku na Slovensku zdanit daní 19 %, i když akcie nebo fondy drželi léta, ale nekoupili je už před 1. 1. 2004. Akcie a fondy koupené před 1. 1. 2004 je možno prodat bez daně z výdělku. V daňovém přiznání se vypíší výdělky z prodeje akcií a ztráty z prodeje akcií během jednoho roku. Do daňového přiznání se nepíší dividendy. Zdanit bylo nutno jen výdělek z prodeje akcií nad 1.000 euro za rok 2007. Tedy zdaněn byl výdělek z prodeje akcií, od kterého byly odečteny ztráty a odečteno 1.000 euro roku 2007. Výnos z prodeje fondů se zdanil celý. Nezdanitelná mzda nebo důchod na Slovensku roku 2007 bylo 240 euro za měsíc, to je 2.880 euro za rok a tak vysoký by měl být logicky i roční nezdaněný výnos z prodeje akcií, když člověk neměl mzdu, podporu ani důchod a výnos z prodeje akcií byl jediný příjem za celý rok. Jen ten přebytek výdělku s akciemi nad tyto sumy by měl být zdaněn.

Paragraf 1a2s3d4f5g6h7j8k9l0ö1ä2q3w4e5r6t7z8u9i0o1p2ü9y3x4c5v6b7n8m

gorila - 31-5-2012 v 07:48

Panečku, obdivuju lidi, co se v tom vyznají, protože já nemám tušení, o čem je řeč.

Stanislav - 18-6-2012 v 18:53

Z volebního programu levicově-bolševických šmejdů SPOZ soudruha vypitého idiota Miloše Zemana.

:rolleyes: Zároveň budeme prosazovat výrazné zvýšení daně z dividend, aby byl na tyto subjekty vytvořen tlak k reinvestování jejich zisků místo spotřeb akcionářů. :rolleyes:

Spotřeba akcionáře = zajištění na důchod. Jak to budou prosazovat s kyperskými společnostmi a daňovými ráji třeba na Galapágách? S Kyprem to bude jednoduché, stačí zavolat do Moskvy. Na Galapágách připevní želvám kamery na krunýř, aby zcela nepozorovaně mohly snímat zdejší daňové úniky s tvrdou českou měnou! :lol:


sm-0415-002c-zeman.rw.jpg - 15kB Miloši, keď to budeš robiť ako ja, tak ste v riti skvor ako my!


Ladislav - 19-6-2012 v 09:52

Jedni politici si myslí, že akcionáři jsou bohatí, tak je mohou vysoce zdanit, protože průměrný český člověk asi žádné peníze na akcie nemá.
Jiní politici si myslí, že akcionáři jsou zlí spekulanti nebo hazardující hlupáci, tak jim mohou ublížit ještě daněmi, stejně pak o všechny peníze na burze přijdou nebo omezí pro daně své sázky a své ztráty.
Žádný ministr ve střední Evropě nepomyslí, že také chudí lidé pomocí akcií chtějí získat peníze na nákup bytu nebo zdvojnásobit si důchod.
Hlavně že ministři, prezidenti nebo předsedové vlád po 4 rocích blbnutí ve funkci už mohou jít 50-letí do důchodu a maji důchod 10.000 euro = 250.000 korun měsíčně. Bývalí prezidenti (a snad i kancléř) dostanou ještě 2x víc peněz než ministři v důchodu a už od 50. roku věku maji právo na důchod a navíc jim stát platí v důchodu až do smrti najemné z kanceláře, sekretářku, auto a řidiče, i když už jsou v důchodu a pomocí sekretářky a šoféra se mohou klidně věnovat už jen hobby. Tedy psát do knihy, co všechno ví a nechat se vozit vlastnim šoférem do obchodů, do hospod, do divadla nebo na golf.

Stanislav - 17-7-2012 v 19:16

Daňová lahůdka socialisty Olofa Palmeho - premiéra Švédska. Však byl zastřelen v roce 1986 neznámým útočníkem. V letech 1949 -1952 uzavřel fiktivní sňatek s Jelenou Rennerovou, která pocházela z Československa. Na české bolševické wikipedii se tomu ale nevěnují, protože je to zřejmě nepodstatné?

V roce 1976 obdržela nejslavnější švédská spisovatelka pro děti - Astrid Lindgrenová výměr daně 102%, které převyšovaly příjmy!!! Veliké štěstí pro všechny malé dětičky po celém světě, že se na to psaní nevykašlala, protože její knížkou ,, Děti z Bullerbynu,, jsem byl v dětství učarován a samozřejmě i seriálem ,,Pipi Dlouhá Punčocha,,! Obdobné režimy jsou k vidění v Evropě - Bělorusko, Rusko, Ukrajina a celý Balkán, Českem počínaje. :yes:

vasman - 24-7-2012 v 17:57

Dostal jsem dividendu France Telecom. Zdaněna však byla 30-ti procenty. Dividendy z francouzských akcií jsou zdaněny takto vysokou sazbou?

Ladislav - 25-7-2012 v 09:09

Jo, 18.5.2012 mi přišly dividendy Sanofi Aventis z Francie
a daň byla stržena 30%.

citronek - 20-8-2012 v 07:16

Jako živnostník jsem si myslela, jaké nemám vysoké daně, ale když jsem vyděla výplatní pásek švagra, tak jsem se zděsila, protože ty jeho jsou 3x větší. Jak je to možné? Je svobodný a bezdětný, ale i tak.

Investor - 20-8-2012 v 11:10

Pravděpodobně se předpisy pro daně mohou chápat různě a všechno je to správně a všechno je to chybně. A 75% daňových ppřiznáních je chybně a nikdo to nezjistí, protože je to moc komplikované. Hodně lidí si vyžádá od daňových úřadů plno peněz zpátky a hodně lidí si nebere od daňového úřadu nic, protože se tajně daňově vyrovnali sami. Samostatní podnikatelé maji asi jiná procenta daně než zaměstnanci a svobodní jiná procenta než ženatí. A sedláci dostávají podporu od státu, i když vydělávají s obilím moc dobře. Ti největší podvodníci z Čech registrují jejich českou firmu v Nizozemsku, na Kypru, Maltě, Seyšelách, na Kajmanových ostrovech.

bigusdykus - 20-8-2012 v 12:00

Rozdíl je v odečitatelných položkách. Živnostník může uplatnit paušál nebo různé výdeje, zaměstnanec nikoliv.
Na druhou stranu, zaměstnanec se o nic nemusí starat a bude mít vysoký důchod. Živnostník nikoliv.

Ondřej - 20-8-2012 v 17:42

Vysoký důchod, kterého se z neustálým posunováním důchodového věku nikdo nedožije a proto jsem rád za toto fórum díky kterému jsem si tuto zkutečnost uvědomil a začal si tvořit svůj dividendový fond.Jestli je to moc offtopic tak to klidně smažte:lol:

Adam - 10-9-2012 v 15:24

Ve Francii žije několik stovek nebo pár tisíc lidí s ročním příjmem víc než milion euro. A nyní je Francie v krizi a potřebuje miliardy a prezident Francouz Holand - Francois Hollande chce, aby tito milionáři platili z příjmu nad milion ročně daň 75%. Ten nejbohatší člověk Francie a 4. nejbohatší člověk světa - Bernard Arnault už se proto chce stěhovat do Belgie.

citronek - 14-9-2012 v 07:49

No na jednu stranu, pokud je tak bohatý, tak proč by své zemi nepomohl, stejně má tolik peněz, že je do smrti neutratí, ale za na druhou stranu chápu, že jsou to jeho peníze a nechce dávat drtivou většinu pryč.

Peter - 15-10-2012 v 07:24

Ahojte,
som tu dnes prvý krát a veľmi zaujímavé. Chcel by som sa opýtať.Obchodovať s akciami som začal tento rok. Na budúci rok by som mal platiť nejaké dane. Mám konto u brokerjet.cz a oni chcú aby som im posla daňový domicil.Vôbec sa v tom nevyznám a preto by som sa chcel spýtať nejakého Slováka ako to robí. keď do brokerjetu nepošlem ten domicil tak čo?
Ďakujem za každú radu.

Investor - 16-10-2012 v 11:03

Bohužel, žádný Slovák se zde nehlásí. Čech však nemůže nechat žádnou otázku bez odpovědi za 24 hodin zde ve fóru.
Jestli to máš ze Slovenska blíž do Vídně než do Prahy, měl jsi dojeti katamaranem po Dunaji nebo tramvají z Bratislavy do Vídně a otevřít konto na akcie u Brokerjet Wien. Protože Slovensko má euro jako Rakousko. Však Brokerjet Praha může dělat komplikace s korunami.
Domicil by znamenal jistě, že si tam měl dojít osobně s potvrzením nebo poslat poštou potvrzení o bydlišti na Slovensku na kopii jakéhokoliv důležitého dokumentu. Taky jde o potvrzení pobytu na jisté adrese, které máš na několika dokumentech, nebo jen na dopisech od policajtů a soudů, tak jim pošli kopie, kde by viděli tvoji adresu, že je stejná, jako jsi nahlásl. :)

Dividendy a refundace

Buben Wagra - 16-10-2012 v 12:47

Koho zajímá danění dividend a refundace, bude zřejmě zajímat následující výňatek z článku: :info:

Příjmy z dividend ze zahraničí

Paní Olga z České republiky je podílníkem kapitálové společnosti ve Francii. Valná hromada rozhodla, že paní Olze náleží 10.000 EUR podílu na zisku. Tyto příjmy obecně podléhají ve Francii srážkové dani u zdroje například ve výši 25 %. Podle Smlouvy o zamezení dvojího zdanění uzavřené mezi Českou republikou a Francií ale má česká rezidentka nárok na zvýhodněnou sazbu francouzské daně 10 %.

Přesto bude muset francouzská společnost srazit plných 2.500 EUR, takže se paní Olga může těšit jen ze zdaněných 7.500 EUR. Problém je totiž v tom, že Francie uplatňuje tzv. refundační systém, kdy nejprve je nerezidentovi vždy sražena plná daň podle národního daňového zákona, bez ohledu na Smlouvu. A teprve následně může nerezident doložit a prokázat rezidenci ve smluvním státě vyplněním oficiálního formuláře a potvrzením vydaným jeho daňovým úřadem. Bude-li vše v pořádku, poukáže francouzský daňový úřad přeplatek na sražené dani poplatníkovi, v našem případě vyplatí 1.500 EUR.

Ze zmíněné daňové Smlouvy mezi Českem a Francií dále vyplývá, že Česká republika může při ukládání daní svým rezidentům zahrnout do daňového základu, ze kterého se takové daně ukládají, části příjmu nebo majetku, které mohou být v souladu s ustanoveními této smlouvy rovněž zdaněny ve Francii, avšak povolí snížit částku daně vypočtenou z takového základu o částku rovnající se dani zaplacené ve Francii. Částka, o kterou se daň sníží, však nepřesáhne tu část české daně vypočtené před jejím snížením, jež poměrně připadá na příjmy nebo majetek, které mohou být v souladu s ustanoveními této smlouvy zdaněny ve Francii.

Neboli stručně řečeno, dividendu z Francie paní Olga sice musí zahrnout do daňového přiznání v Česku, ale uplatní si tzv. prostý zápočet francouzské daně na českou daňovou povinnost. K čemuž využije přílohu č. 3 přiznání k DPFO. Započíst přitom může pouze daň, kterou Smlouva umožňuje Francii zdanit, tedy 1.000 EUR (po přepočtu na českou měnu). Pro srovnání dodejme, že lépe je na tom naopak francouzský občan, který se stane podílníkem kapitálové společnosti usídlené v České republice. Protože Česko uplatňuje jednodušší automatický systém zdaňování nerezidentů ze smluvních států, obdrží Francouz např. ze stejného hrubého podílu na zisku 10.000 EUR plných 9.000 EUR, protože česká firma může ihned postupovat podle Smlouvy s Francií, tedy francouzskému rezidentovi srazit maximální základní sazbu 10 %. Třebaže by jinak uplatnila v souladu s českým § 36 odst. 1 ZDP obecnou srážkovou daň u zdroje příjmů ve výši 15 %.

Odkaz: http://www.danarionline.cz/archiv/dokument/doc-d9786v12659-p...

akcius - 23-11-2012 v 18:58

Citace: Původně zaslal: standa  
Daňová lahůdka bolševika Olofa Palmeho - premiéra Švédska. Na bolševického dobytka však čekal zasloužený dobytčí úděl - byl zastřelen v roce 1986 neznámým útočníkem. V letech 1949 -1952 uzavřel fiktivní sňatek s Jelenou Rennerovou, která pocházela z Československa. Na české bolševické wikipedii se tomu ale nevěnují, protože je to zřejmě nepodstatné?

V roce 1976 obdržela nejslavnější švédská spisovatelka pro děti - Astrid Lindgrenová výměr daně 102%, které převyšovaly příjmy!!! Veliké štěstí pro všechny malé dětičky po celém světě, že se na to psaní nevykašlala, protože její knížkou ,, Děti z Bullerbynu,, jsem byl v dětství učarován a samozřejmě i seriálem ,,Pipi Dlouhá Punčocha,,! Bolševický ksindl zahluší všechno dobré a je dobré, že aspoň část populace jim neskočí na špek! Obdobné režimy jsou k vidění v Evropě - Bělorusko, Rusko, Ukrajina a celý Balkán, Českem počínaje. :yes:


Zajímavé, a jak mohla mít daň vyšší jak příjmy? Že jsou v dánsku a tam či onde vysoké daně se ví.

O to zajéímavější je, že z průzkumů štěstí lidí jsou na tom nejlépe severské státy jako např. Norsko a Švédsko tuším, i když bchom paradoxně čekali jižnější teplejší státy.

akcius - 23-11-2012 v 19:12

Citace: Původně zaslal: citronek  
No na jednu stranu, pokud je tak bohatý, tak proč by své zemi nepomohl, stejně má tolik peněz, že je do smrti neutratí, ale za na druhou stranu chápu, že jsou to jeho peníze a nechce dávat drtivou většinu pryč.


Takhle nějak si představuji socialismus a komunismus, v podstatě i demokracii, což v podstatě znamená, že většina ovládne situaci a tu vzdělanější menšinu (vždy to tak bude, většina lidí jsou a budou hlupáci a ovce) zmastí tak, že třeba znárodní, zestátní, zdaní apod.

Jestli chce někdo pomoci své zemi, proč ne, ale mělo by to být dobrovolné a ne zdaněním 75%... I když zaměstnanec i v česku má daněnu výplatu okolo 50% plus další daně jako spotřební a DPH :-)

Možná si to plně neuvědomujete, ale demokracie není o nic moc lepší... Když bude většina blbů, tak nás ani demogracie nespasí.

A mimochodem, nulové daně, rovná se anarchie a kdo by tam chtěl žít? Já tedy ne. Vše je o kompromisu a nic není černobílé.

Matej1992 - 6-12-2012 v 23:01

Pokiaľ nakúpim napr. ČEZ v Prahe alebo v Nemecku rozdiel je v mene, ktorú platím ako aj v mene v ktorej budem dostávať dividendu, to je zrejmé.
Ako je to však so zdanením dividend?
V Prahe by mala byť daň 0%, ale akú daň strhnú v nemecku? 0% alebo tých nemeckých 26,niečo%??

bigusdykus - 6-12-2012 v 23:10

Jak jsi přišel na těch 0%?

Ladislav - 7-12-2012 v 03:48

Před pár lety na Slovensku nestrhli žádnou daň z dividend a slovenské dividendy chodily akcionářům na konto celé, ať už bydlí akcionáři kdekoliv na světě. Daň 10 % z dividend strhla Británie a Čína. Daň 15 % z dividend strhly Čechy, Nizozemsko, USA, Japonsko, Brazílie, Korea, Jižní Afrika. Austrálie strhla daň 15 % nebo u fully franked dividend 0 %. Španělsko strhlo daň 19 %. Daň 25 % z dividend strhly Belgie, Rakousko, Norsko, Kanada. Německo 26,38 %. Itálie 27 %. Finsko 28 %. Francie a Švédsko 30 %. Švýcarsko 35 %. Výška daně z dividend se po několika letech změní, tedy pro aktuální informaci je dobré hledat v internetu dnešní výšku daní, však polovina textů v internetu jsou lži nebo omyly.
Máme-li ve vlasti právo na několik stovek euro dividend ročně bez daně, nebo strhnou-li nám v cizině z dividend více procent, než by nám strhli ve vlasti, pak můžeme u našeho daňového úřadu nebo na zahraničním velvyslanectví získat formulář, který s potvrzením našeho domácího daňového úřadu pošleme na daňový úřad v cizině, aby nám v cizině zadrženou daň vrátil, nebo tu daň nad 15 % vrátil, jestli platíme doma 15 %. Někdy nám tu žádost o vrácení daní z dividend v cizině vyřídí naše banka sama za poplatek 10 až 100 euro. Daně z dividend neprávem sražených v Itálii nám mohou přijít na konta i za 10 let. Jestliže byla stržena daň z dividend v zahraničí stejná jako ve vlasti, už neplatíme daň z dividend ve vlasti.

Matej1992 - 7-12-2012 v 07:56

No našiel som takýto prehľad a pri Česku je písané, že daň z dividend bola zrušená: http://www.tpa-horwath.sk/wp-content/uploads/2012/05/CEE_SK....
Ale preto sa pýtam Vás, čo máte nakúpené akcie v Prahe, napríklad Čez priamo, či je daň ozaj 0% alebo vám chodíva dividenda znížená. A či sa tá daň potom vzťahuje aj na akcie čez-u v Nemecku, alebo tam strhnú nemeckých 26,38%.
A už si Ladislav alebo niekto iný požadoval od cudzieho štátu vrátenie daní z cudziny? A úspešne.

Ladislav - 7-12-2012 v 11:37

Dividendy ČEZ chodí každému zdaněné s 15%, at koupil na burze Praha nebo Frankfurt, at bydlí v ČR nebo na Slovensku nebo v Německu, chodí každému zdaněné s 15%.
Já jsem nikdy žádné daně z ciziny z dividend nežádal, protože poplatek za to bude vyšší, než ty peníze, které dostanu zpátky a protože nechci nikoho na dvou daňových úřadech obtěžovat.

Matej1992 - 7-12-2012 v 13:15

Dobre vďaka za odpoveď Ladislav :)

Stanislav - 4-1-2013 v 10:00

18
VYHLÁŠKA
ministra zahraničních věcí
ze dne 9. prosince 1983

o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku. Ministr: Ing. Chňoupek v.r.

:rolleyes: Tak takto vypadá v roce 2013 smlouva mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo, která je platná podle MFČR dodnes! 30 let je pro úředníky velice krátká doba na přepsání pár řádků, aby to odpovídalo současné realitě! :rolleyes:

Dividendo - 4-1-2013 v 11:02

A co myslite, ako to je na slovensku? :lol:
Ale chapem ich, mozno cakaju, ze za desat rokov to bude znovu realita :)
U nas to uz ide tym smerom, zacina sa budovat silny stat, zvysuju sa dane, zacinaju reci o znarodneni zdravotnych poisotvni.
Myslim, ze mozno usetrime za prepis zakonov, nebude treba menit nic, lebo za 10 rokov sa moze stat, ze budeme zase CSSR :spin:

Lubos - 18-1-2013 v 09:57

Ja mam konto u brokerjet.cz. Kedze som zo Slovenska dorucil som domicil aby ma nahodou nechceli zdanit v Cesku. Ked som bol na danovom urade tak bolo zaujimave ze ich vobec nezaujimalo pre koho ten domicil chcem len sa pytali na stat a to som povedal ze pre jednu firmu z Ceska. Nie je mi jasne co teraz to sa brokerjet.cz skontaktuje s danovym uradom na Slovensku ako je uvedne v tom domicile? Alebo ja ma urobit danove priznanie a az potom sa bude danovy urad v tom rypat? Ak mate skusenosti prosim info.

roman - 21-1-2013 v 20:51

ahoj všem, rád bych se zeptal jestli stále platí, že při prodeji akcií, které jsou v držení kratší dobu než půl roku se neplatí daň z příjmu pokud je zisk nižší než 6000 kč. Konktrétně se mi jedná o akcii E.ON, kterou jsem koupil a prodal na XETRA Frankfurt a držel asi 4 měsíce v roce 2012. Zisk jsem měl cca 3000 kč. díky za odpověď.

bigusdykus - 21-1-2013 v 21:35

Daní se jakýkoliv obchod který neprošel časovým testem 6měs.

Zbytek zde:
http://www.penize.cz/dane/18695-danove-priznani-z-jakych-pri...

roman - 21-1-2013 v 21:53

v tom článku se píše o možnosti vedlejších příjmů zaměstnanců do 6000 kč. Dále je tam uvedeno že příijmy z kapitálového majetku se daní při zisku nad 15 000 kč. Oba případy se na moji situaci vztahují ne?

bigusdykus - 21-1-2013 v 22:23

není tam rozdíl mezi zaměstnancem a OSVČ?

Stanislav - 22-1-2013 v 06:43

roman
Jedná se o příjmy!!! Příjem není zisk!!! Zisk může být třeba jen pouhá 1,- Kč a příjem 6.001,- Kč a už se musí podávat daňové přiznání pro osoby výdělečně činné - zaměstnance. Hranice pro příjmy 15.000,- Kč je stanovena pro důchodce, kteří nemají žádné vedlejší příjmy nebo pro lidi, kteří si nevydělávají - třeba žena v domácnosti. Bohužel si nenapsal, jaké byly tvoje příjmy?

roman - 22-1-2013 v 08:50

standa
co se týká té akcie e.on tak jsem nakupoval za 17 868 kč a prodával za 20 771 kč a držel ji cca 4 měsíce. Mé další příjmy v roce 2012 byly ze zaměstnaneckého poměru tzn. ve stovkách tisíc. Znamená to tedy že ikdyž zisk z akcie byl cca 3 tísice tak do daňového přiznání bych to měl uvést?

Stanislav - 22-1-2013 v 11:15

roman
Samozřejmě, jelikož si nedodržel půlroční test. Začátkem února bude k mání na internetu daňové přiznání, které ti to zaokrouhlí. Daň bude dělat 15% ze zisku. Což by v tvém případě byla necelá pětistovka. Daňové přiznání jsi povinen podat do konce března tohoto roku, pokud si vybíral zisk v loňském roce. Pokud si prodej realizoval v tomto roce, pak by se to vztahovalo až v příštím roce do daňového přiznání. Suma se násobí pokynem k průměrnému kurzu eura. Pokyn je vydán většinou začátkem ledna. Domnívám se, že by to mělo být 25,12 korun za euro, ale radši si to ověř.

roman - 22-1-2013 v 12:47

standa
dobře, díky moc za odpověď. Nákup i prodej jsem měl v roce 2012 takže to určitě patří do tohoto přiznání. Poslední věc, která mi není jasná je jestli se obchody kde časový test půl roku dodržím musí do daňového přiznání taky uvádět ikdyž daň bude nulová.

Jarin - 22-1-2013 v 13:56

roman
V minulém roce jsem toto také docela zjišťoval a jestli si to ještě pamatuji tak:

Zisky z prodeje akcií se uvádí myslím v příloze č.2 jako ostatní příjmy podle §10 pod kódem "D".
Uvádí se příjmy, tedy celková částka prodeje
a výdaje, tedy celková cena nákupní + poplatky z nákupu a prodeje - ale jen výdaje k těm konkrétním prodejům.
Pokud by byly výdaje vyšší než příjmy, uvede se v řádku ztráta (např. - 25000 Kč), ale do úhrnu se počítá s 0 Kč,
protože ztráta nelze uplatnit proti jiným příjmům v §10, ani proti příjmům ze zaměstnání, nebo z podnikání.

Do přiznání patří součty všech prodejů (zde z roku 2012) u kterých nebyl dodržen časový test, tedy i ty s nákupy z předešlého roku.
Při dodržení 6ti měsíců se tyto částky vůbec neuvádějí, protože nespadají do zdanitelných příjmů.

Příjmy = hodnota všech prodejů v daném roce.
Výdaje = hodnota všech nákupů v daném roce (včetně 2x poplatků)

U nekorunových obchodů je nejlepší vše přepočítat kurzem (USD, EUR, ...) pro rok 2012 vyhlášeným MF.
Lze použít i skutečné kurzy platné v době nákupu a prodeje, ale je to moc hlídání i práce a výsledný efekt zřejmě zvláštní nebude.

Jen si nejsem jistý, jestli je možno proti ziskům z prodejů
započítat i případné ztrátové prodeje u kterých byl časový test překročen.


bigusdykus - 22-1-2013 v 14:27

Jestli se obchody kde časový test půl roku dodržím musí do daňového přiznání taky uvádět ikdyž daň bude nulová.

Do daňového přiznání se uvádí jen případný zisk. Takže prodeje po půl roce se neřeší.


Příjmy = hodnota všech prodejů v daném roce.
Výdaje = hodnota všech nákupů v daném roce (včetně 2x poplatků)


To je zavádějící. Určitě nemůžeš počítat zisk tak, že odečteš celkové příjmy a výdaje. Měl by sis zvolit účetní metodiku, kdy nejčastější je FIFO.
Jako fyzická osoba bez CP v majetku ale pravděpodobně můžeš zvolit i metodu náhodného spárování, ale každopádně je nutné mít evidované spárování obchodů k případnému zdůvodnění FÚ.
Nevím jak je to s metodou váženého průměru, tak je taky povolená, ale asi se bude hůř počítat.

Jen si nejsem jistý, jestli je možno proti ziskům z prodejů započítat i případné ztrátové prodeje u kterých byl časový test překročen.

Nelze.


Jarin - 22-1-2013 v 15:02

bigusdykus

V příspěvku jsem reagoval na Romana, který uplatňuje jeden prodej vůči nákladům za jeden nákup.
Jinak samozřejmě FIFO. LIFO bylo a myslím že stále je v ČR nepřípustné.

Jinak v DPFO 2012 se uvádí příjmy i výdaje, alespoň je na to kolonka.

U ztrátových prodejů od starších nákupů je to asi logické,
šlo by to někdy i využít, tedy zneužít.

bigusdykus - 22-1-2013 v 15:06

s tím FIFO to až tak samozřejmé není, žádný zákon ti to jako nepodnikateli nenařizuje. Ale pro zjednodušení se raději všude píše, že FIFO je ta jediná správná cesta :cool:
Jinak je to ale v případě právnických osob, nebo pokud bys měl CP v podnikatelském majetku.

Volba oceňovací metody může dost výrazně zahýbat s případným ziskem v portfoliu.


Stanislav - 22-1-2013 v 16:33

roman
Příjmy, zisky i ztráty jsou po dodržení časového testu půl roku od daňového přiznání osvobozeny. Taktéž jsou osvobozeny od daňového přiznání příjmy, kde je uplatněna srážková daň. Bohužel se to týká jen dividend z české provenience a domnívám se, že by to mělo být stejně uplatňováno i na dividendy ze zahraničí, kde je už stržena 15% srážková daň, aby byl dodržen princip zdravé hospodářské soutěže. Jenže tomu bolševickému dobytku, který zde ty daně tvoří, jsou bohužel tyto demokratické zákony španělskou vesnicí!

roman - 22-1-2013 v 20:06

všem vám moc děkuju za vysvětlení

Stanislav - 24-1-2013 v 14:24

Odborník přes daně promluvil:

http://zpravy.kurzy.cz/345907-nova-spotrebni-dan-je-tu/

Ten nám tady ještě scházel! Francie měla po zavedení transakční daně v roce 2012 pokles obchodů na burze jen za srpen o -18%, září -10%, říjen -13% a listopad -16%!!! Tak tudy cesta k lacinému obohacování tedy nevede, soudruhu Honzajsi! Komická daň pro komiky a bolševiky! :lol:

roman - 25-1-2013 v 07:12

Zdravím všechny a rád bych se ještě zeptal jestli už byly MF vydány průměrné kurzy světových měn za rok 2012? Mě se to zatím nikde nepodařilo najít.
díky

bigusdykus - 25-1-2013 v 08:41

Kurzy myslím vydává ČNB

Kurzy devizového trhu - průměry
http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizo...

David Řehulek - 1-3-2013 v 00:18

Chtěl bych se zeptat jestli se musí v ČR dodaňovat dividendy z Británie kde je zdanění 10% ? předem díky

bigusdykus - 1-3-2013 v 00:31

Pokud je obchoduješ přes českého obchodníka tak ne, dividenda by měla přijít už zdaněná.
Pokud to obchoduješ v cizině, tak by sis měl vyžádat potvrzení o zdanění v dané zemi.

Ladislav - 1-3-2013 v 10:28

Kdo dostane jen pár stovek korun za rok 10% daněných dividend, nemusí doplácet 5%.
Kdo dostane během roku 10% zdaněné dividendy za 20.000 korun,
ten by mohl platit ještě 5%, aby celkem platil 15% daň, jak je v Čechách zvykem.

David Řehulek - 1-3-2013 v 12:30

Takže hranice je 20000 Kč?

Ladislav - 1-3-2013 v 13:41

Jo, ono se to každý rok asi mění.
Odpovědět to může jen ten, kdo to ví.
Já nepatřim mezi lidi, kteří vedou nejasné řeči o tom, o čem nic neví,
jen aby to vypadalo, že znají odpověď na každou otázku.

David Řehulek - 1-3-2013 v 20:11

díky

Stanislav - 3-6-2013 v 12:24

Takto platí Google daně s ofšórovou fintou:

dl2499&display.jpeg - 60kB


Druhý šibal Apple používá dvojitý irský a holandský sendvič:

dl2500&display&max=400.jpeg - 16kB

David Řehulek - 17-7-2013 v 20:10

Je nějaká šance dostat zpátky tady těch 20% z 35% daně z dividend ze Švýcarska? Nemá s tím někdo z vás zkušenosti nějaké?

Investor - 18-7-2013 v 01:16

Ty daně se dostanou ze Švýcarska zpátky. Jenže musí se o to starat český úřad a švýcarský úřad a platí se za to poplatek asi tak vysoký, jako peníze co přijdou zpátky.

David Řehulek - 18-7-2013 v 14:38

Díky.

Gejza - 16-9-2013 v 07:32

Zjistil jsem ,že v tom mám trochu zmatek tak prosím o vysvětlení následujícího.
1. Výše daňě s dividend se řídí podle toho kde sídlí firma jejíž akcie vlastním, nebo tím kde jsem je koupil USA nebo Německo například?
2. Dividendy mi chodí už zdaněné ve výpisu se objeví dividenda po zdanění a nebo to má dva řádky jeden dividenda a stržená daň s dividend.
Pokud je daň nižší než 15% měl bych ji dodanít do 15%. Je tu nějaký limit od jaké výše se toto dělá třeba 15000kč/rok?
3.Pokud prodám akcie se ziskem a držel jsem je déle než půl roku neplatím daň. To platí pro všechny akcie nebo jen pro ty z ČR, ČEZ, O2 ... ?
Dík

bigusdykus - 16-9-2013 v 08:30

ad 1/ podle sídla

ad 2/ o tom dodanění slyším poprvé, ale možná najdeš odpověď tady
http://www.mesec.cz/clanky/jak-zdanit-prijmy-ze-zahranicnich...

ad3 / pro všechny

Ondřej - 16-9-2013 v 14:26

To tedy znamená, že když mi přišlo za tenhle rok dejme tomu tisíc korun hrubého na dividendě z Anglie ( Tesco ) kde je daň 10 % musím to uvést v daňovém přiznání a zaplatit 150 korun daň u nás?A nebo jen 50 korun protože jsem již 100 korun zaplatil?Já měl taky za to, že se to musí dělat až od příjmu 6 000 Kč za rok, nevím kde jsem to slyšel, ale v tom článku nic takového není to značí že musím přiznat i oněch 1 000 Kč? Díky za rady jsem z toho taky vedle.:)

bigusdykus - 16-9-2013 v 16:28

ad 6000 Kč:
http://www.mesec.cz/clanky/jak-na-dane-z-cennych-papiru/

ad divi:
o tom dodanění do výše 15% jsem nikdy neslyšel. Muselo by to být uvedeno v zákoně, ale je možné, že takový existuje. Ale i tak mám pocit, že by se jednalo o dvojí zdanění.

Zajímavější je spíš zjistit, v jaké zemi má firma sídlo a jestli s danou zemí je dohoda.
http://hn.ihned.cz/c1-47914260-jak-zdanovat-prijmy-z-cennych...

Já osobně to neřešil, prostě na FIO mi napíšou že daň z divi byla odevzdaná a víc jsem to nezkoumal.

Ondřej - 16-9-2013 v 16:41

Mě právě taky vždy přijde na email výpis kde je napsáno, že byla stržena daň tolik a tolik tak jsem nikdy nic neřešil a teď jsem z toho krapet vyhukaný zda jsem teda neměl ty dividendy uvádět v daňovém přiznání. Možná bude fajn se zeptat někoho kdo daně dělá. A pokud jsem tedy správně hledal tak s Velkou Británií smlouva nějaká je takže mi poslali divi zdaněnou 10 % a dál to řešit nemusím pokud chápu dobře.

bigusdykus - 16-9-2013 v 17:31

Pokud to chceš podrobně řešit, tak si najdi přesné znění zákonů. Podle mých zkušeností tomu ani běžní poradci nerozumí.
A i informace z www portálů je třeba brát s rezervou, jsou tam občas pěkný plky.

Já ty dividendy taky nikdy neuvedl v přiznání, na příští rok se na to mrknu a jestli je na to kolonka, tak to tam napíšu. Mám za to, že státu nic nedlužím a podklady k tomu mám schované.
Řešil jsem zatím pouze zisk z CP.

bigusdykus - 11-10-2013 v 15:46

... Další výrazná změna se týká lhůty pro osvobození příjmů fyzických osob z prodeje cenných papírů. Takzvaný časový test se prodlouží z šesti měsíců na tři roky. Na druhou stranu současně začne platit roční limit 100 tisíc korun pro osvobození příjmů z prodeje cenných papírů, které nejsou součástí obchodního majetku - tedy nezávisle na splnění časového testu...

Ondřej - 11-10-2013 v 16:13

to tedy znamená, že pokud prodám akcie se ziskem 90 tisíc dříve než ta tři roky neplatím tedy daň?

seal - 11-10-2013 v 17:09

není to spíše myšleno, prodej CP v hodnotě 100t. za rok? nikoliv zisk "kilo" za rok....????

bigusdykus - 11-10-2013 v 19:00

Bude třeba se podívat na přesné znění zákona, nevím jestli už byl schválenej nebo až od příštího roku.

Pavel X - 29-11-2013 v 17:19

Mám skromný dotaz, neb mne jímá hrůza při představě, jak vymáhám daň zaplacenou v zahraničí. Nechystám se tudíž bránit dvojímu zdanění u zahraničních dividend. Předpokládám tedy, že je v pořádku, když dividendy, které během roku obdržím, jednoduše uvedu jako "příjem plynoucí ze zahraničí" v příloze 2 a zdaním naší sazbou 15 procent. A tím by to mohlo skončit. Chápu to správně?

Gejza - 29-11-2013 v 18:20

Pavel X: Ne, proč jim cpát peníze ještě jednou. Nevím přez koho nakupuješ, ale na výpisu od FIO i online vydím ,že jsem daň již zaplatil v USA či Německu. Tak to už nikde neuvádím a v ČR mi to dají už zdaněné taky. Pročti si diskuzi výše.

Pavel X - 29-11-2013 v 18:46

Gejza: Taky se mi nechce cpát jim něco dvakrát. Jde o to, že třeba společnost z USA mi pošle dividendu již zdaněnou podle amerických zákonů. No jo, jenže abych to nemusel danit u nás znovu, musím si od té americké společnosti něco vyžádat jako potvrzení podle mezinárodní smlouvy o zamezení dvojího zdanění. A pak můžu uplatňovat vrácení daně již zaplacené v USA. Což je ale asi dost hrozný martýrium, tak mě zajímá, jestli můžu na nějaké vrácení rezignovat a jednoduše zdanit naší sazbou to, co mi přiletí na obchodní účet a dál to neřešit, i když na tom samozřejmě prodělám.

Snažím se dopídit, jak je to správně podle zákona. Tedy teoreticky.

Pavel X - 30-11-2013 v 08:38

Tak jsem si pročetl snad pozorně celou diskusi a tak nějak mi z toho vyplynulo následující:

1) Obdržím dividendu ze zahraničí, ze které byla již u zdroje stržena daň 20 procent a protože u nás máme sazbu 15, tak tím to končí a do přiznání ji uvádět vůbec nemusím. Jenže.....
2) Obdržím dividendu ze zahraničí, ze které byla stržena daň 10 procent. A s tímhle co? Dodanit 5 procent? To se mi nezdá. Možná kvůli těmhle rozdílným daněním po nás finančák chce zdanit všechno sakumprásk našimi 15 procenty a případně si zpětně požádat o vrácení (aby v tom byl pořádek - teda ten jejich, investor se z toho klidně může zbláznit, ale úředník je v pohodě).

Předpokládám, že drtivá většina přítomných dividendy ze zahraničí někdy vyfasovala, tak mě zajímá, jak k tomuto přistupujete.

Gejza - 30-11-2013 v 09:32

Pavel X mrkni se sem http://www.mfcr.cz/cs/legislativa/dvoji-zdaneni/prehled-plat...
články 10 těch smluv. Díval jsem se na Velkou Británii ,ale ten zákon psal asi tatar a moc jsem to nepochopil.
Pak jsemm našel nějký výklad :Smlouva o zamezení dvojího zdanění mezi ČR a Spojenými státy v §10 odst. 2 mimo jiné říká, že dividendy mohou být zdaněny ve státě, v němž je společnost, která dividendy vyplácí, rezidentem, pokud daň takto stanovená nepřesáhne 15%. Pokud tedy český subjekt (FO i PO) vlastní akcie společnosti, která je rezidentem Spojených států, a úhrn zdanění hrubé částky dividend nepřesáhne 15%, je tato daň stržena v USA a dalšímu zdanění tyto dividendy v ČR nepodléhají.
Pak jsem našel ještě toto:Dobrý den. Dividendy vyplácené společností se sídlem (daňovou rezidencí) ve Velké Británii můžou být zdanitelné jako ve V.B. , tak i v ČR (čl. 10 SZDZ). Jestliže jste skutečným (koncovým) vlastníkem dividend, daň stanovená ve V.B. nesmí přesáhnout 15 % z hrubé částky dividendy. V ČR zdaníte britské dividendy v daňovém přiznání k dani z příjmů fyzických osob, daň zaplacenou ve V.B. si můžete započítat na svoji daňovou povinnost metodou prostého zápočtu v souladu s čl.22 odst.2 b)
Ale to mi přijde jako zbytečný krok, uvedu příjem a hned si od něj odečtu již zaplacenou daň.

Ondřej - 30-11-2013 v 10:25

Já to ještě neřešil a nikde dividendy neuvádím, ale známej to udělal tak , že hold dal cca 500 Kč odborníkovi ten mu to podle výpisů vše udělal a vysvětlil a od té doby je schopen si to vše udělat sám. Není zrovna špatná investice pokud máte z dividend vysoký příjem a finančák by Vás za neplacení daní následně oškubal.

Pavel X - 30-11-2013 v 11:54

Gejza: Díky moc.
Ono to znění článků 10 je v podstatě stejné u VB jako USA. Pokud tomu dobře rozumím, tak máme povinnost daň max. 15 procent, což by měl řešit ten zápočet, který by to měl dodatečně napravit. Ono to vypadá jednoduše, ale v praxi je to asi docela úřednická dřina.
Tak co s tím? Uvádíš dva příklady, každý odlišný (I když v těch smlouvách je napsáno to stejné):
--V USA dojde ke zdanění a u nás už se nedaní.
--Ve VB dojde ke zdanění, u nás se daní opět a uplatní metoda prostého zápočtu.

Pokud mi někdy strhnou třeba 30 procent, tak bohužel je to asi pryč. Teoreticky se to napravit dá, ale že bych se na to....
Pak mi ale přijde absurdní danit to opět u nás a dále ukrajovat. Blázinec. Ptal jsem se i na FÚ, klasické vyhýbavé odpovědi, ať jdou do háje. Člověk chce platit daně jak má a nejsou mu k tomu vytvořeny podmínky, pořád se buď něco mění nebo ani státní úředníci nejsou schopni říci, co vlastně chtějí :mad:

Pavel X - 30-11-2013 v 11:58

Ondřej: To je přesně ono. Stačilo by, aby někdo oficiálně metodicky a hlavně lidsky jednoduše zpracoval postup a hotovo. Holt, akciemi se zase tolik lidí nezabývá, malý voličský tlak, Milouš Zeman navíc prohlásí, že drtivá většina lidí dividendy nepobírá, takže ho to taky nazajímá.... Pak se těžko něco změní.

Ladislav - 30-11-2013 v 15:23

Já bych nechal všechny dividendy zdaněny jednou, tak jak přišly na konto
a některé dividendy maji strženy 15%, jiné 20%, jiné 26%, jiné 30%
a nikde bych se k těm dividendám nepřiznával,
vždyť oni mají v úřadech lepší přehled o dividendách na mojem kontě než já sám.

Ovšem kdybych za 5 let z malého důchodu a z malých dividend živil pani a dvě děti, měl bych právo na nezdaněné dividendy.
Pak bych jako důchodce měl na to čas a tak bych žádal všechny daně z dividend v cizině zpátky a dostal bych je zpátky,
z USA, Španělska, Británie i Francie. A odjinud dividendy nedostanu. ČEZ prodám. Shell, BP, BHP Billiton maj zdanění asi v Británii.

Pavel X - 30-11-2013 v 17:10

Jestli tomu tedy dobře rozumím, tak pokud mi ve státě, se kterým máme "Smlouvu o zamezení dvojího zdanění", strhnou daň 15, 20 nebo třeba 30%, tak bych si tady u nás mohl celou tu daň započítat, tudíž bych už neplatil nic?

Takže i když to nikam nepřiznám, mám vše v pořádku zaplaceno, stát jsem nijak neokradl, pouze jsem to nedoložil? Což je sice taky špatně, ale nic nedlužím a tak nehrozí žádný velký malér?

Ondřej - 30-11-2013 v 19:44

Pavel X : Věřím tomu, že je to jak píšeš a proto jsem to nikdy nikde neuváděl. Příjde divi mám výpis kde je stržená daň a její výše a tím to pro mě hasne.

Jack N. - 30-11-2013 v 20:12

Souhlas s Ondřejem. Já si musím jen rozmyslet, zda uvedu divi RIO, kde jsem neplatil žádnou daň, ale byla to nevelká částka, takže by se měla vejít do nezdanitelného příjmu. U ostatních titulů jsem zaplatil daň z dividend 15% (výjimečně 30% - TOT) a tudíž rozhodně nemám zájem je znovu danit ani se v tom nějak rejpat.
Mimochodem zdanění divi bych si v ideálním případě představoval jako webový formulář, kde napíšu od koho a co jsem obdržel a systém by automaticky sám vyhodnotil a potvrdil, zda je nutné něco danit a pokud ano, tak by se vše vyřešilo on-line platbou kartou nebo z účtu. Ale to by asi bylo moc jednoduché oproti papírování s růžovými formuláři :grind:

Gejza - 30-11-2013 v 20:27

PavelX, Ondřej: Taky to tak vidím. Zkusím se poptat ještě u kámošky co dělá na finančáku. Je to hodná holka. Bohužel ji znám přez kamarády nemám na ni mail, ale pracuju na tom. Silvestry už jsem u nich slavil 2x, bylo to skvělý, ráno upečená buchta polívka atd.

Pavel X - 30-11-2013 v 22:17

Díky moc všem za pomoc. Sice to není čistý dle zákona, ale aspoň nikdo před námi nemůže mávat daňovým únikem. Pokud tedy nedorazí divi v plné výši bez zdanění. Paradoxní přání, co?
Při prodeji akcií v případě nesplnění časového testu podám ale přiznání určitě, tak doufám, že na sebe nestrhnu nežádoucí pozornost. Jakou s tímhle máte zkušenost?

Gejza: Tak to je naprosto ideální situace. Pokud budeš mít možnost, zkus se vyptat, jak k tomuhle přistupují. Nejlépe ráno po teplé upečené buchtě :)

Josef - 1-12-2013 v 09:41

Pokud neplatíte nic se neděje, jednou zaplatíte a kontrol se nezbavíte.
Penále je minimum maximum směšné, tak nebuďte aktivní :)

Jan - 1-12-2013 v 09:49

Byly by nějaká konkrétní čísla? Divi. jsou zdaněný, tam je to jedno. A le co při nedodržení časového testu? Pokud se posune na 3 roky může být potřeba prodat akcie dříve. Díky

Pavel X - 1-12-2013 v 10:28

Konkrétní čísla čeho? Pokud jde o nedodržení časového testu, tak to jim klidně zdaním, výpočet triviální a je klid a nikdo ti nic nemůže. Sice jsem zaměstnanec, ale hypotéku jsem měl, tudíž jsem si i sám musel podávat 10 let daňový přiznání a nebylo to nic náročnýho, jen trocha starostí navíc. Prostě mi mzdovka vyjela papír, z něho jsem dosadil do daňového formuláře, k tomu úroky z hypotéčního úvěru a bylo hotovo.

Takže samotné odvedení daně při prodeji mě nijak nedrásá. Výnos mínus náklady, z toho 15%. Není problém a máš čistý stůl.
Ty divi jsou o něčem jiném. Postup je prostě sporný a pokud ne, tak nelidsky komplikovaný. Prostě zvolím zlatou střední cestu, abych si nezadal, ale současně zbytečně neblbnul.

Jan - 1-12-2013 v 10:32

Penále.

Stanislav - 12-12-2013 v 19:28

:exclamation: POZOR :exclamation: POZOR :exclamation:

Od 1.1.2014 se mění časový test u akcií z půl roku na 3 roky! To znamená v praxi, že akcie nakoupené v roce 2014 se nesmí prodat do 3 let, jinak podléhají daňovému přiznání s příjmovým limitem nad 100.000 Kč. Prodají-li se akcie v průběhu 1 roku 4x po 26.000 Kč nebo 104.000 Kč najednou, tak se platí samozřejmě daň - 15%! Nemám to ale 100% ověřeno!

Pavel X - 12-12-2013 v 19:39

Jo, tohle byla původní verze ještě Kalouskova MF. V jednom balíku tam ještě byla nulová daň z dividend. Ale mám pocit, že senát to smetl, minimálně tedy to osvobození divi určitě. Měl jsem z toho dojem, že tedy i nadále platí časový test půl roku.

Stanislav - 12-12-2013 v 19:57

Je to katastrofa, protože u cyklických akcií, zvláště u automobilových výrobců jsou ty cykly zpravidla někdy kratší, a tudíž je potřeba ty akcie prodat s mínusovým bonusem pro státní parazity. Automobilový průmysl pak zbude pouze na hraní pro Jugglerovu Kozu z chovu Turka Belajogu a i jiná podivná zvířata! :lol:

Pavel X - 12-12-2013 v 20:06

Pokud by tedy platil ten limit 100 000, určitě by byl roční, nikoliv na tři roky.

Stanislav - 12-12-2013 v 20:24

To je snad úplně jedno, protože v tom bude akorát bordel a napasou se na tom jedině státní paraziti, kteří ovšem nenesou žádné ztráty!!! Zvýší se i agenda a hlavně a to je asi to nejhorší - odradí to nové malé investory! Dejme tomu, že po roce prodají akcie, které měly ještě před 2 měsíci zisk +20% a leknou se a prodají ve ztrátě a s příjmy nad 100.000 Kč ještě pomažou na FÚ. Já bych ten test toleroval maximálně 1 rok! :grind:

seal - 12-12-2013 v 20:55

chteji donutit k dlouhodobemu drzeni nekvalitnich ceskych spolecnosti ( resp. jedne pred budoucim krachem ) zakonem? nebo se pletu? :cool: asi moc konspirativni:lol:

Pavel X - 13-12-2013 v 07:26

Stando, tak jsme měli asi pravdu oba. Časový test se prodlužuje na 3 roky a ten limit 100 000 platí pro každé zdaňovací období. V původním návrhu bylo ještě to osvobození dividend, ale kdo ví, jestli by to neplatilo jen pro ČR nebo jen pro EU nebo jak to vlastně mělo být. Ale to už je teď fuck.

Jan - 13-12-2013 v 14:54

Bude se to týkat už akcií letos koupených? Když příští rok prodám letos koupené akcie, zaplatím daň? Možná to vypadá zcela jasně, ale ty dovedové ve vládě jsou schopní to uplatnit zpětně. Díky.

Pavel X - 13-12-2013 v 17:08

Na akcie zakoupené letos by se měly vztahovat ještě podmínky roku 2013. I když je budeš prodávat třeba v květnu 2014.

Tedy pro tebe budou platit podmínky platné v době nákupu akcií. Takže si myslím, že v případě nedodržení toho půlroku si je nebudeš moci započítat do limitu 100 000. Ale nejsem si úplně jist :question:

Stanislav - 13-12-2013 v 18:53

Já se připojuji k Pavlovi, jelikož to zní logicky. Od roku 2014 se bude vstupovat pouze do dlouhodobých pozic. Kupovat s rozvahou a do blue chips. Celé toto fórum je od začátku laděno panem Ladislavem na tyto podmínky. Smůlu budou mít ryze cyklické akcie!

Stanislav - 28-12-2013 v 08:50

Jedna věc mi unikla, ohledně zdanění US akcií, ale asi se mne to netýká, jelikož to za mne automaticky provedl Brokerjet. Jde o to, že při prvním nákupu US akcií je třeba vyplnit formulář W-8BEN a zaslat ho(viz odkaz níže), jelikož jako neresident US spadáte do kategorie 30% srážkové daně! Ten formulář je čestné prohlášení, že máte příjmy z US(v mém případě dividendy) a naše země má smlouvu s USA o zamezení dvojitého zdanění. Samozřejmě to není povinné, ale oni mohou potom strhávat 30% daň. Domnívám se tedy, že u Brokerjetu to bude samozřejmostí, i když na stránkách u Erste je právě tento odkaz na tuto byrokratickou eventualitu. Mám takový dojem, že tu někdo v minulosti uváděl u FIO tuto obludnou daň, takže chyba nebude na jejich straně, ale jako správní zelináři měli o tom zavčas informovat, aby nedocházelo k těmto nepříjemným excesům! Zde je odkaz(možná je to bratr nebo sestra od kamaráda Čáryfuka?) : http://petr.vaclavek.com/article/608/navod-danovy-formular-d...

Pavel X - 28-12-2013 v 09:28

Hu! Další komplikace. Vy mi tady teda dáváte.... :)
Že by se mi chtělo jen tak odeslat fotokopii dokladu někam do neznámých končin.... Zeptám se na to u Fia, než někoho oblažím svými osobními údaji.

Každopádně díky, těch 30% by byla smutná záležitost.

Ladislav - 28-12-2013 v 12:22

Z dividend Telefoniky SA na německém kontě byla strhávána daň 26%, když byla ve Španělsku stržena daň 19%. Tedy celkem daň 45%. A pak se chtělo, aby akcionáři vylňovali papíry a platili poplatky a obtěžovali plno lidí v Německu a Španělsku, aby jim poslali polovinu německé a polovinu španělské daně zpátky, na což bylo nutno otevřít konto osobně v bance ve Španělsku a platit z něj každý měsíc poplatek. Proto neni dobré mít akcie Telefoniky v Německu, musí být v Rakousku na kontě. Ale snad z jiných španělských akcií (Iberdrola, Santander, Bilbao) na kontě v Německu by brali daň dividend jen ve Španělsku. Jen u Telefoniky v Německu.

Gejza - 29-12-2013 v 11:11

U Fia jsem asi po půl roce od založení účtu podepisoval nějaký papír právě kvůli akciim koupeným v USA. Sami si mě pozvali dopisem nebo mailem po nákupu prvních akcii v USA. A daň mi strhávají 15%. Papír měli nachystaný tak že se stačí jen zeptat nic složitýho.

JaZ2 - 17-1-2014 v 23:39

Ještě ke zdaňování dividend:
Většina států má rozdílnou taxu zdanění dividend pro rezidenty a nerezidenty (cizince). Taxa pro nerezidenty se řídí vždy mezistátní dvoustrannou smlouvou o zamezení dvojího zdanění, není tedy nulová. Berňáky některých států (např. USA) se tím striktně řídí, nechají si však potvrdit "nerezidenci" poplatníka - to je v USA ten formulář W8BEN. Daň je totiž pro nerezidenta vždy nižší.
Většina států se však na tu smlouvu vykašle, zdaní všechny poplatníky stejně jakoby byli rezidenty a čekají, jestli si poplatník-nerezident požádá o vrácení rozdílu rezident - nerezident. A to se nám obyčejným drobným investorům nevyplatí - jak finančmě, tak i investovaným časem.

Podle našeho zákona je nutno v přiznání uvést všechny příjmy ze zahraničí bez rozdílu, a to v plně výši před zdaněním v zahraničí, zdanit je naší sazbou 15% a teprve potom "započítat" složitým vzorcem (není to prostý rozdíl!) daň strženou v zahraničí, ale pozor, jen tu nižší, podle příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Slouží k tomu Příloha č.3 daňového přiznání. Rozdíl rezident - nerezident padne do žumpy.

příklady zdanění dividend v různých státech:
nerezident rezident (podle "smlouvy")
USA ? 30%? 15%
Německo 26,38% 15%
Rakousko 25% 10%
Francie 30% 10%

berňáky z různých států už většinou spolupracují a bonzují si navzájem příjmy na účtech nerezidentů. Stejně tak jsou čeští brokeři (např. FIO) vázáni zákonem a oznamují berňáku příjmy klientů ze zahraničí, zatím snad jen na přímý dotaz.
Mně se např. ozval berňák že jsem nepřiznal a nezaplatil daně z příjmů v USA tři roky dozadu, a musel jsem to řešit :mad:

Pavel X - 18-1-2014 v 06:18

Zrovna včera jsem formulář W8BEN podepisoval.

Pokud jde o ty daně, tak zdanit celou hrubou dividendu ve výši, která mi ani na účet nedorazí, našimi 15% a pak se někde v tramtárii něčeho domáhat a bůhví co za to třeba ještě platit... je možná správně, ale trochu celé také absurdné, že ano, vojín Kefalín :-)

Přitom pokud mi ve smluvní cizině strhnou aspoň 15%, tak mám v pořádku zdaněno, jen na to nemám potvrzení a přitom náš stát musí vědět, že pokud přijde divi třeba z USA, Německa, Francie, tak je zdaněna jednou u zdroje a tím by to podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mělo stačit. Místo toho nás nutí nacvičovat nějakou irelevantní záležitost kolem nějakého lejstra.

Raději by berňák měl hlídat OSVČ, aby nesháněli různé účtenky na kdeco a nepodváděli na daních, místo buzerování lidí, co si zcela férovým a průhledným způsobem chtějí něco přivydělat.

Hlavní je dát si pozor, abysme stát neokradli a pokud je to v pořádku, tak na to dlabu.

Ondřej - 18-1-2014 v 19:05

JaZ2 : Takže když mi příjde divi z Velké Británie zdaněna 10 % musím ji uvést v daňovém přiznání v hrubé výši a tu mi zdaní znovu 15 %? A když z Německa 26 % také musím uvést a zdaní znovu 15 %? Musím uvádět i když je to pár stokorun nebo je to od nějaké výše? Už jsem se na to ptal ale nedostal jsem moc kloudnou odpověď a ty tu píšeš jako bys daním rozuměl takže Díky za odpovědi. Já to zatím bral tak že těch pár stokorun až jednotek tisíc nikde uvádět nemusím.:(