Diskusni forum pro akcie a investice diskuse jak investovat do akcii
Diskusní fórum akcie a burza
Nepřihlášen [Přihlásit - Registrovat]
Dolů

Tisková verze  
 Stran:  1  2    4  ..  16
Autor: Předmět: Daně
Vosa
Member
***


Avatar


Příspěvků: 205
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 19-7-2019 v 21:57


EDIT - oprava
Lucembursko daň z dividend
Od ledna 2014 tedy platí nová smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Novinkou je umožnění nulového zdanění dividend ve státě zdroje (za podmínky držby minimálně 10 % kapitálu společnosti po dobu jednoho roku), v ostatních případech bude zdanění ve výši 10 % hrubé částky dividend.
Tudíž v ČR dodanit 5%.
Portfolio: 3M, AbbVie, Alphabet, Altria, Apple, ABR, AT&T, Antero Midstream, Boeing, Br.Am.Tobacco, Broadcom, Canadian National Railway, Carrier, Caterpillar, Chevron, Cisco, Citigroup, Coca Cola, Deutsche Telekom, Duke Energy, Electronic Arts, Enbridge, Exxon, General Mills, Hewlett Packard, Home Depot, Iberdrola, IBM, Intel, JPMorgan, Johnson&Johnson, Kinder Morgan, MAIN, McDonald's, Microsoft, Next Era Energy, Omega Healthcare, Pembina Pipeline, PepsiCo, Pfizer, Philip Morris ČR, Procter&Gamble, Realty Income, Rio Tinto, RITM, Stanley Black&Decker, Texas Instruments, Viatris, Vodafone, Whirlpool, Williams
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Peter B
Junior Member
**
Příspěvků: 5
Registrován: 5-7-2019
Bydliště: Zeměplocha
Offline

Nálada: Zamračené, občas dividendy

[*] Zasláno 29-7-2019 v 16:12


Chcem sa spýtat dostal niekto tento rok uz vratky dane z OHI/GEO na ucet v Degiru?
Ak nie viete kedy prídu?
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
VSbrok
Junior Member
**
Příspěvků: 40
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 29-7-2019 v 21:22


OHI za rok 2018 nic nevracelo.
GEO nemám, takže nevím.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Stanislav
Senior Member
****


Avatar


Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 5-8-2019 v 14:47


Dnes jsem doplácel 11 Kč na dani FÚ. Měl jsem prý blbě řádek 84, ale daň prý byla vypočítána dobře. Vzhledem k tomu, že jsem použil k výpočtu 3 formuláře DPFO, protože každý byl jinak nefunkční, tak je možné, že došlo někde k renonsu? To jsem zvědav příští rok, jaká bota se mi tam vyskytne?

Heuréka, už to mám! Opsal jsem tam špatně zálohy z příjmů ze závislé činnosti, které jsem obdržel od zaměstnavatele. Furt jsem hledal chybu ve výpočtu a celou dobu jsem na to čuměl. To je tím, že jsem se do toho tak zamotal.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Wiki
Member
***
Příspěvků: 216
Registrován: 24-6-2019
Offline


[*] Zasláno 6-8-2019 v 16:38


Zrušení superhrubé mzdy by mohlo mít dopad na výši daně z příjmu, která by se změnila z 15% na 19%. Zaměstnanci to nepocítí, protože nyní platí 15% ze superhrubé mzdy, což je fakticky 20,1% ve skutečnosti, ale jaksi by se mohlo v rámci posílení rozpočtu zapomenout na daň z dividend nebo z realizace zisků.
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/konec-superhrube-mzdy/
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Pavel
Senior Member
****


Avatar


Příspěvků: 716
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 6-8-2019 v 18:25


Citace: Původně zaslal: Wiki  
Zrušení superhrubé mzdy by mohlo mít dopad na výši daně z příjmu, která by se změnila z 15% na 19%. Zaměstnanci to nepocítí, protože nyní platí 15% ze superhrubé mzdy, což je fakticky 20,1% ve skutečnosti, ale jaksi by se mohlo v rámci posílení rozpočtu zapomenout na daň z dividend nebo z realizace zisků.
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/konec-superhrube-mzdy/


Hrozí, že zahraniční dividendy budeme dodaňovat do 19%.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
abak
Member
***


Avatar


Příspěvků: 250
Registrován: 1-7-2019
Offline


[*] Zasláno 6-8-2019 v 20:17


Citace: Původně zaslal: Pavel  
Citace: Původně zaslal: Wiki  
Zrušení superhrubé mzdy by mohlo mít dopad na výši daně z příjmu, která by se změnila z 15% na 19%. Zaměstnanci to nepocítí, protože nyní platí 15% ze superhrubé mzdy, což je fakticky 20,1% ve skutečnosti, ale jaksi by se mohlo v rámci posílení rozpočtu zapomenout na daň z dividend nebo z realizace zisků.
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/konec-superhrube-mzdy/


Hrozí, že zahraniční dividendy budeme dodaňovat do 19%.


Doufejme, že tento scénář nehrozí, viz níže.

Cituji z návrhové zprávy zákona o zrušení superhrubé mzdy:

Citace:
V zákoně o daních z příjmů se navrhuje zrušit koncept tzv. superhrubé mzdy a stanovit, že základem daně z příjmů ze závislé činnosti bude hrubá mzda, tj. zdanitelné příjmy ze závislé činnosti. Dále se navrhuje zrušit tzv. solidární zvýšení daně a solidární zvýšení daně u zálohy. Současně se navrhuje zavedení klouzavé progresivní sazby, a to 19% pro základ danědo 1 500 000 Kč a 24 % pro základ daněod této hranice. Obdobně i v případě záloh na příjmy ze závislé činnosti, a to i u poplatníka, který nemá u plátce učiněné prohlášení podle § 38k zákona o daních z příjmů.

Příjmy ze závislé činnosti nebude možné snížito pojistné na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnanci zaměstnavatel sráží z hrubé mzdy. Obdobně se nebude poplatníkovi s příjmy ze samostatné činnosti uznávat jako daňový výdaj jím zaplacené pojistné na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění, a to ve výši ¼ (odpovídá tzv. zaměstnaneckému pojistnému), tj. pojistné ve výši ¾ uznatelné bude, a to i nad rámec výdajových paušálů.

V poslední řadě se zrušením jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob souvisí i znovuzavedení samostatného základu daně pro vybrané příjmy fyzických osob plynoucí ze zahraničí, přičemž na tento základ daně se bude uplatňovat sazba 15 % (stejná jako v případě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně). Poplatník má možnost tyto příjmy zahrnout do samostatného základu daně nebo je může ponechat v obecném základu daně s vyšší sazbou daně.

Nahrazení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob zavedením dvou sazeb vede ke skutečnosti, že stejný příjem v závislosti na tom, zda plyne z České republiky, nebo zahraniční, je zdaňován jinou sazbou. Plyne-li z České republiky, podléhá tzv. srážkové dani a je zdaňován 15 %, plyne-li ze zahraničí, je zdaňován v tzv. obecném základu daně a bude podléhat sazbě 19 % nebo 24 %. Proto je nezbytné znovu zavést samostatný základ daně pro vybrané příjmy fyzických osob plynoucí ze zahraničí, přičemž na tento základ daně se bude uplatňovat sazba 15 % (stejná jako v případě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně).


A dále konkrétněji přímo z návrhu zákona:
Citace:
§ 36
Zvláštní sazba daně
(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to
a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu35a), ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2,
b) z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti,
c) z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu,
d) z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka , než je člen obchodní korporace,
e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění; tento příjem se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána,
f) z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu, sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána,
g) u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána,
h) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku; obdobně se postupuje u příjmu člena obchodní korporace z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu,
i) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže a nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže [§ 10 odst. 1 písm. ch)],
j) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, a to po celou dobu trvání vkladového vztahu podle občanského zákoníku, z úroků z vkladů na účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede, určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1 písm. c)],
k) z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 a z plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7,
l) z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního předpisu13), a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při zániku členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi v komanditní společnosti, které vznikly podle transformačního projektu, při zániku jejich účasti jako součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku při likvidaci družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a u komanditní společnosti v případě komanditistů,
m) z příjmů uvedených v § 6 odst. 4,
n) z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,
o) z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění nebo odkupného, sníženého podle § 8,
p) z příjmů autorů podle § 7 odst. 6,
r) z příjmu komplementáře komanditní společnosti a společníka veřejné obchodní společnosti plynoucí jako zisk po zdanění u akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným po přeměně akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost nebo veřejnou obchodní společnost.

Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Pavel
Senior Member
****


Avatar


Příspěvků: 716
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 7-8-2019 v 08:21


abak: to by ale znamenalo, že by odpadla ta vopičárna s tím, že ti neuznají úplně celých 15% daně z dividend (např. u USA akcií) ale jen o trochu méně. Takovéto poměrné propočítávání podle toho, kolik má člověk odpočítatelných položek.

Dále by to znamenalo, že např. daňová úspora u úroků zaplacených na hypotéku nebo u příspěvků na penzijní fond či životní pojištění (nad 1.000 a do 3.000 Kč měsíčně) by se zvedla na 19%, u vysokopříjmových dokonce na 24%.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Stanislav
Senior Member
****


Avatar


Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 7-8-2019 v 09:53


Pokud se bude danit 19%, tak se tu otevírá prostor pro nákup německých akcií, protože ten rozdíl nebude už tak markantní. Tím pádem se mi na důchod ošvihne daňová úleva na dani, což je v reálu celého plnění -552 Kč měsíčně. Tak bolševický závistivý svět odplácí investorům! :dork::grind:
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
abak
Member
***


Avatar


Příspěvků: 250
Registrován: 1-7-2019
Offline


[*] Zasláno 7-8-2019 v 10:14


Citace: Původně zaslal: Pavel  
abak: to by ale znamenalo, že by odpadla ta vopičárna s tím, že ti neuznají úplně celých 15% daně z dividend (např. u USA akcií) ale jen o trochu méně. Takovéto poměrné propočítávání podle toho, kolik má člověk odpočítatelných položek.

Dále by to znamenalo, že např. daňová úspora u úroků zaplacených na hypotéku nebo u příspěvků na penzijní fond či životní pojištění (nad 1.000 a do 3.000 Kč měsíčně) by se zvedla na 19%, u vysokopříjmových dokonce na 24%.


Ano, myslím si to stejné, daňová úspora u úroků zaplacených na hypotéku nebo u příspěvků na penzijní fond či životní pojištění by se měla zvýšit, ovšem dividendy ze zahraničí (stejně jako výnosy z prodeje CP, z pronájmu, z převodu obchodních podílů, z úroků) by se měly danit samostatně zvláštní sazbou specifikovanou v § 36, která činí 15 %.

Původní verze návrhu zákona z roku 2018, která navrhovala zvýšení sazeb i ve výše uvedených případech, už byla nahrazena.

Z návrhu zákona ze dne 1.1.2019 dále vyplývá, že slevy na dani se nemění, ani sazebně, ani nominálními hodnotami, s vyjímkou níže uvedeného:

Citace:
§ 35ba
Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
***
(5) U poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky a kterému plynou příjmy zahrnuté do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a, se daň z tohoto základu nesnižuje o slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob.


Jinými slovy, na samostatný daňový základ příjmů z dividend, úroků, nebo kapitálových výnosů (také z pronájmu, prodeje nemovitosti, ...) a z prodeje cenných papírů nebudete moci uplatnit slevy na dani. Základní sleva na poplatníka by ale měla zůstat stejná pro všechny bez ohledu na typ příjmu. Konkrétně; budou-li vaše příjmy ze závislé činnosti 0, příjmy podle §8, §9 a §10 v kladné výši daněné podle sazby dle § 16a; přesto můžete uplatnit základní slevu na poplatníka odečtem od celkové vypočtené daně před uplatněním slev, v opačném případě se jedná o diskriminaci vybraných příjmových skupin a je to na žalobu státu u ústavního soudu.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Stanislav
Senior Member
****


Avatar


Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 26-8-2019 v 12:42


Summit G7 : Francie bude americkým firmám vracet část digitální daně! :lol:
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Jurkylius
Junior Member
**
Příspěvků: 24
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 27-8-2019 v 04:53


Stále čakám až bude potvrdená daň 12,8% z Francúzka a pri výhodnej cene nakúpil.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
kraken
Member
***
Příspěvků: 137
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 17-9-2019 v 13:57


tak mi teď došla u degira reklasifikace příjmů za r 2018 u společností cisco, , wellsfargo,citi, pepsi- +- 1 cent, ale u OHI to dělá nějakou pětku..
dotaz zní- co teď s tím? řešit to až v dalším daňovém přizmání za r 2019 ?
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
minarjo
Member
***
Příspěvků: 124
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 20-9-2019 v 17:34


Jak už jsem ti odpovídal i v SZ, tak je to prosté: obdržel jsi danou částku až v roce 2019? Obdržel. Takže patří do přiznání za rok 2019, které budeš řešit cca za půl roku. O vrácenou US daň skrz Degiro by sis měl ponížit daň z divi v USA strženou během celého roku 2019, nic složitého v tom nehledej.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
kraken
Member
***
Příspěvků: 137
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 24-9-2019 v 16:26


ještě jednou díky, řeším to poprvé a díky tomuto foru se doberu k validním informacím, které ani experti z degira neví.
S radostí využiji vratky jako bezúročné půjčky na 6 měsíců mezi dvěma berňáky. Není nad praktickou zkušenost.;)
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
MilanV
Member
***
Příspěvků: 229
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 29-9-2019 v 07:52


Uvažuji o podívání se na tituly z Kanady. Nevíte někdo jak je to s daněmi z dividend (výše, míra zápočtu,..) u titulů z Kanady?ptf dle hodnoty
rustove: MA,MSFT,ADBE,NVDA,ABT,ADSK,ATVI,LKQ,HD,UNH,NKE,DHI,BRK-B,ADP,AAPL,ASML,AMAT,FB,RTX,BLK,UNP
na stalo: NRZ,MAIN,ABR,AM,WMB,MO,VET,TABAK,ABBV,SPG,GAIN
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
mar.hladik
Junior Member
**
Příspěvků: 36
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 29-9-2019 v 09:13


Základní daňová sazba pro zdanění dividend je v Kanadě 25%. Pro snížení daně je možno použít daňový formulář NR301. Na základě smluv o zamezení dvojího zdanění by ti použitím tohoto formuláře měla daň klesnout na 15% jako v ČR, jestli to správně chápu.
Bližší informace zde:
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publi...
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=pr&cislo=53163
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Jack N.
Member
***
Příspěvků: 121
Registrován: 2-7-2019
Offline


[*] Zasláno 29-9-2019 v 10:13


Kanadské akcie je potřeba koupit za USD na americké burze, pak je daň z dividend 15% (nikoliv 25%).
Tak to funguje u Lynx a Fio, jak jiní brokeři nevím.
V ptf mám Barrick Gold, Bank of Nova Scotia, Enbridge, Fortis a TC Energy


Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
roberto marconi
Member
***
Příspěvků: 177
Registrován: 15-8-2019
Offline


[*] Zasláno 29-9-2019 v 19:17


JJ, Partija me preklopila B Nova Scotia z USD do CAD, ale mam za to,ze i v USD byla danena 25%, nee??
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
eppairforce
Member
***
Příspěvků: 149
Registrován: 21-9-2019
Offline


[*] Zasláno 30-9-2019 v 09:09


Prosím, když mám třeba ADR Royal Dutch Shell (RDS A) holandskou spol. koupeno na americké burze kam pak přísluší připsat v dňovým přiznaní divi. Bavím se o příloze k daňovýmu přiznání ( několik let už dokládám paní, z FÚ důsledně požaduje) Napíšu že přišlo v USD z Niederland (na to ovšem nejsou kolonky ve formuláři) nebo přišlo zUSA? Nebo nic protože USA je mimo socialistickou EU a klidně se tím nezabývat, nereagovat. Připadám si trošku jako disident v dnešní EU :-)BAC;BMO;BNS;BTI;CEZ;EPD;F;INTC;KO;PG;UL;XOM;


Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
TomasV
Member
***
Příspěvků: 316
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 30-9-2019 v 09:41


Je jedno ,kde je koupeno,RDSA je Nizozemsko,srážková daň je 15% a u nás se dodaní 5%.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
eppairforce
Member
***
Příspěvků: 149
Registrován: 21-9-2019
Offline


[*] Zasláno 30-9-2019 v 11:34


Citace: Původně zaslal: TomasV  
Je jedno ,kde je koupeno,RDSA je Nizozemsko,srážková daň je 15% a u nás se dodaní 5%.
Moc dík za odpověď, mám v úmyslu to udělat, jenže v těch listech přílohy pak nesedí měna země. Což asi teda neva
BAC;BMO;BNS;BTI;CEZ;EPD;F;INTC;KO;PG;UL;XOM;


Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Vosa
Member
***


Avatar


Příspěvků: 205
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 30-9-2019 v 15:27


eppairforce: Mohl bys to prodat, koupit si RDSB a ušetřit 5% daň.Portfolio: 3M, AbbVie, Alphabet, Altria, Apple, ABR, AT&T, Antero Midstream, Boeing, Br.Am.Tobacco, Broadcom, Canadian National Railway, Carrier, Caterpillar, Chevron, Cisco, Citigroup, Coca Cola, Deutsche Telekom, Duke Energy, Electronic Arts, Enbridge, Exxon, General Mills, Hewlett Packard, Home Depot, Iberdrola, IBM, Intel, JPMorgan, Johnson&Johnson, Kinder Morgan, MAIN, McDonald's, Microsoft, Next Era Energy, Omega Healthcare, Pembina Pipeline, PepsiCo, Pfizer, Philip Morris ČR, Procter&Gamble, Realty Income, Rio Tinto, RITM, Stanley Black&Decker, Texas Instruments, Viatris, Vodafone, Whirlpool, Williams
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Stanislav
Senior Member
****


Avatar


Příspěvků: 736
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 30-9-2019 v 17:46


Občan Velké Británie platí daň z dividend tak, že do 2.000 liber je osvobozena a nad 2.000 - 37.500 liber se platí 7,5% daň. Nad 37.500 - 150.000 liber se platí 32,5% a nad 150.000 liber je to 38,1%. Do 12.500 liber to tvoří osobní příspěvek a základ národního pojištění je 8.632 liber, takže při této minimální mzdě se dopočítají dividendy grátis do 12.500 liber osobního příjmu a připočítá se ještě nezdaněných 2.000 liber, a pak už se začíná pěkně danit, i když těch 7,5% je víceméně směšných. Zřejmě na této hranici musí být i britské důchody, takže zřejmě pod tuto hranici není možné klesnout, ale to už je pouze moje domněnka.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
MilanV
Member
***
Příspěvků: 229
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 4-10-2019 v 09:41


Na téma daně z dividend u Kanadských titulů.

Studují a zjišťuji dál, ale dosavadní zjištění mě vedou k tomu, že na Kanadu zapomenu

Daň je skutečně 25%

Pro vrácení jsou následující parametry

1. We can submit tax reclaim to our domestic custodian CIBC (loco Toronto).

The deadline is two years after the year of the dividend payment.
The foreign fees are CAD 45,00 per form such as EUR 65,00 for notarization (minimum reclaim amount CAD 350,00).

2. odkaz s formulářem ke stažení

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A...
ptf dle hodnoty
rustove: MA,MSFT,ADBE,NVDA,ABT,ADSK,ATVI,LKQ,HD,UNH,NKE,DHI,BRK-B,ADP,AAPL,ASML,AMAT,FB,RTX,BLK,UNP
na stalo: NRZ,MAIN,ABR,AM,WMB,MO,VET,TABAK,ABBV,SPG,GAIN
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
 Stran:  1  2    4  ..  16

  Nahoru

Powered by XMB
XMB Forum Software © 2001-2017 The XMB Group
[dotazů: 17] [PHP: 51.8% - SQL: 48.2%]

Při nové registraci přijde e-mail s heslem mezi spam, junk mail. S tímto heslem registraci dokonči, pak heslo změň!

. Když nepřišlo heslo do e-mailu, ani jako spam, hned mi napiš a já registraci zařídím = nr1a@seznam.cz .

. Piš prosím v diskusi celé jméno firmy a ne jen americký symbol akcie, jako nějaký divoký daytrader! .
FACEBOOK česká skupina pro akcie a dividendy     Facebook.com/groups/2660933057270038

US .   Vánoční písničku "Svatá noc" zpívá Anna Prohaska O-holy-night mp3   . D + E

13 hezkých písní z Tahiti v MP3             O Holy Night - Hillsdale College - O holy night             LAUREL a HARDY

DAX 10 dní graf <=> 5 let graf DAX
_________________________________________________________________________________________________

Dow Jones 10 dní <=> 5 let Dow Jones

. Avatar do profilu foto     nr1a.com/AKCIE = akcie Evropa USA Cechy     Radio Tahiti     Gifs         Vánoce     nr1a.com .       Kontakt: nr1a@seznam.cz


Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse jak investovat ako investovat rozumná inteligentní diskusia pre akcie nr1a Ladislav Konecny nr1a.com odborná diskuze o akciích experti burza gurus diskuzní forum

  Investiční kniha česky ISBN 9788086062334     existuje i anglicky, německy, španělsky
15.1.2023     Akcie a burza – jediná kniha, kterou potřebuješ  
Autor: český value investor Ladislav Konečný narozen 30.3.1954     info v PDF obsah knihy   a   obálka knihy     Test the best from east to west.!
Kniha pro akcie a investice: 280 stran, A4 = 210 x 297 mm, 0.76 kg, asi 24 obrázků, tisíc užitečných informací o investování na burze

Cena knihy > nr1a.com/kniha.html < Knihu objednat prosím e-mailem na > nr1a@seznam.cz

Akcie s potenciálem růstu tento rok

Grafy akcií Portfolio akcií na stálo pro důchod z dividend: AT&T, Bank of America, Cisco Systems, Johnson & Johnson, Kraft Heinz,
Pfizer, Procter & Gamble, RTX, Wells Fargo, British American Tobacco, HSBC Holdings, NatWest Group, Shell, Tesco, Allianz,
BASF, BMW, Deutsche Telekom, Munich Re, Siemens, AB InBev, Iberdrola, BNP Paribas, Sanofi, Bank of Nova Scotia, Enbridge, Mitsubishi Corp.,
Takeda Pharmaceutical, BHP Group, Fortescue
. český value investor Ladislav Konečný *30.3.1954 value investing + dividendy . . .

Všechny akcie indexu, grafy, fundamenty:   DAX   Dow Jones   Eurostoxx50   FTSE 100   Český index PX

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Youtube kanál       15 let P/S       Grafy známých kryptoměn = neměl jsem nikdy krypto       Finanční karikatury

Předražené akcie = nemám žádnou z nich       Online počítač vnitřní hodnoty akcie = sranda pro děti, nebere ohled na P/B a P/S

!Kupuj jen akcie s těmito parametry!: