Diskusní fórum akcie a burza
Nepřihlášen [Přihlásit - Registrovat]
Dolů

Tisková verze  
Autor: Předmět: Co po nás zbude? Dědictví.
Ladislav
Admin
********


Avatar


Příspěvků: 2289
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline


[*] Zasláno 11-12-2019 v 11:19
Co po nás zbude? Dědictví.


Co po nás zbude? Aneb dědictví.
Toto téma diskuse založil Milan V.
Profil uživatele Web uživatele Všechny příspěvky od uživatele
MilanV
Member
***
Příspěvků: 227
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 11-12-2019 v 12:31


Život po životě aneb co po nás zbude

Omlouvám se za neadventní téma, ale blíží se konec roku a čas bilancování. V rámci něho jsem začal přemýšlet i nad tím, že každého z nás bude týkat téma, co se stane s naším ptf (pokud jej v důchodu nezkonzumujeme) a dát i našim blízkým „kuchařku“ jak postupovat. Proto si myslím, že toto vlákno by zasloužilo být samostatné a postupně doplňované. Je to morbidní, ale zodpovědní lidé uvažují i o tomto neb máme naše blízké rádi a chceme, aby na nás příjemně vzpomínali.
Nadhazuji několik okruhů, které budu číslovat. Zkuste reagovat vždy s číslem a okruhem. Pokud naleznete nový samostatný okruh, jak je v tomto příspěvku doplním. Žel fórum Ladislava neumí více úrovní. V IG to budou samostatné podvlákna.

1. Dělení portfolia mezi dědice
1.1. Když se dědí nemovitost, pak vznikají ideální x-tiny. U akcií to neexistuje. A tak ptf se rozdělí mezi dědice jak? Dle ocenění? Co když jsou další účastníci například finanční úřad na nezaplacené daně,….? Předpokládám, že nejdříve musí být vypořádáni ti, kterým jsem dlužil (půjčky, hypotéky, daně,… )
1.2. Pokud dědické řízení rozdělí akcie k ceně v den v rozhodnutí (tržní cena se mění, a tak je rozhodný den důležitý a chci vidět, jak nějaký notář akcie oceňuje, aby je pak dokázal rozdělit na části). Předpokládám, že dělení bude podle tržní ceny. Jinak to asi nejde – příklad: některé akcie jsem mohl získat spin-offem nebo z mergeru.
1.3. Bude se při dělení a oceňovaní akcií brát do úvahy aj dividenda? Jako to udělat, když budoucí dividenda je nejistá?
1.4. Jak dělí závazky (daně, půjčky, … ) a pak výnosy vázané z těchto aktiv? Jak se dělí margin?
Viz 1.1 - předpokládám, že nejdříve budou uspokojeni ti, kterým jsem dlužil. Čili prodají se akcie tak, aby se poplatil dluh.

2. Převod akcií na děti či na partnera, svěřenecké fondy
2.1. Někteří brokeři připouštějí účet s akciemi na děti, kde můžete mít dispoziční právo. Kteří to jsou? Nevím, jaký broker to umožňuje. Kdysi to řešil na fóru Ondřej (Ondřej z IG)
2.2. Pokud jsou nezletilé, pak musíte za ně podávat daňové přiznání (prodeje i dividendy)?
2.3. V případě prodeje musí se ustanovit opatrovník a ten v zájmu dítěte může udělit souhlas s vaším prodejem? Ten je třeba při využití stavebního spoření rodiči a pak asi bude třeba i pro prodej akcií.
2.4. V případě dětí po rozvodu (třeba i budoucím), jak zajistit, že expartner nebude manipulovat s akciemi se stejným právem jako vy?

3. Daně
3.1. Pokud dojde v dědickém řízení převod na nového vlastníka, pak časový trest začíná běžet od kdy? Asi to nákupem původního vlastníka není. Je to převodem na nového vlastníka (dědice)? Dědické řízení se může táhnout roky, a tak je to úmrtím, zahájením dědického řízení či jeho ukončení? To se dá i uměle natáhnout, aby držení bylo přes tři roky. Pak by se prodávali ve jménu pozůstalého a byly by v držení přes tři roky?
3.2. Pokud je nějaká akcie držená původním vlastníkem (zemřelým) kratší dobu než 3 roky a dojde, po tragické události, k převodu na nového vlastníka, jedná se o prodej (ukončení vlastnictví)? Tudíž se platí daň z jaké ceny (k jakému dni se ocení)? Kdo bude podávat daňové přiznání a platit daň?
3.3. Než je dědické řízení ukončeno, běží dividendy. Vypořádání daní z nich dělá kdo?

4. Cizina
4.1. Ověřuje notář existenci majetkových vlastnictví v zahraničí? Znamená to nechat blízkým info ke všem brokerům i v zahraničí? Podle mě to neověřuje, nebo mě nenapadá, jak by mohl. Rozhodně nechat info ohledně všch brokerů!!!
4.2. Co se děje v případě, pokud se v rámci dědického řízení dělí portfolio do více zemí, resp nová vlastnící jsou v různých zemích s rozdílnými daňovými zákony. Velmi častým případem mohou být děti, kdy z jednoho manželství je CZ a z druhého SK. Pokud původní vlastník je držel 2 roky, pak časový test v SK je rok a v CZ jsou 3 roky. Pokud zohledníme nutné placení daně v CZ, pak je reálná hodnota podílu CZ menší o tuto daň. Nicméně problematika nejsou í jen daně, ale jistě i další. Stačilo by jen z mapovat nejčastější problémy CZ SK situací
4.3. Mohu do závěti uvést tyto zahraniční brokery. Jak pak ti budou reagovat na tyto požadavky?
U brokerů se ověřuje totožnost čili předpokládám, že naši brokeři (RB, Fio, Degiro, Lynx, Patria) musí mít nějakou smlouvu (nebo obecně vztah a návaznost) na český FÚ. Tento daňový objekt (český FÚ) by měl být schopen situaci vyřešit)

5. Opce, certifikáty a dividendy
5.1. Mohu mít vypsané opce (put či call) na období po ukončení dědického řízení. Pokud se zruší u brokera účet, jak se s nimi vypořádat? Akcie vázané na opci by tam měli zůstat či naopak nakoupit. Některé opce lze prodat, ale některé ne. Jak se vypořádá notář s opcí u které výsledek určí trh v budoucnosti (nákup, prodej či jen odměna za opci)?
5.2. Pokud je účet zrušen, jak vypořádat dividendy na cestě (někdy mezi termínem přiznání divi a jejím obdržením mohou být i měsíce)
5.3. Pokud dědické řízení rozdělí akcie k ceně v den v rozhodnutí (tržní cena se mění a tak je rozhodný den důležitý a chci vidět jak nějaký notář akcie oceňuje, aby je pak dokázal rozdělit na části

6. Závěť a dispoziční práva
6.1. Lze v závěti, dle aktuálního občanského zákoníku, odkázat akcie někomu jinému než rodinnému příslušníku? Já sice nevidím důvod proč by to nemělo jít, ale odborníci tvrdí, že vyloučit z dědictví potomka lze jen v odůvodnitelných případech, například že dlouhodobě nekomunikuje.
6.2. Pokud udělím dispoziční práva k akciím může disponent s nimi nakládat do ukončení dědického řízení = aktivně spravovat ptf například jeho převedením do hotovosti či jen správou? Kdy mu končí dispoziční práva? Môže s týmto ptf pracovat ihned po tom, jako vlastník akcií/opcií umře? Nejde jen o majetkové operace (nákup a prodej akcií), ale i hotovostní operace (konverze, poplatky, ale i převody mimo brokera)

7. Margin, úvěry či jiné závazky či zástavy
7.1. V případě Marginu, jsou akcie zastaveny ve prospěch brokera. Táto zástava končí vypořádáním = splacením úvěru. Ten nastane kdy? Úmrtím původního vlastníka, zahájením dědického řízení či jeho ukončením? Mohou dědicové převzít tento Marginy resp rozdělit poměrně jak si budou dělit equitu?
7.2. Umožní broker převod MARGINU resp půjčky na disponenty( pokud je), manželku či dědice (vypořádané nebo ještě v dědickém řízení)?
7.3. Co v případě, když dědické řízení neumožní manipulovat s akciemi, na trhu dojde ke korekci a banka na základe smlouvy o margine prodá část, resp. Celé portfolio, aby ochránila svoje peníze, no a dědici tak přijdou o akcie, kterých prodej mohli včasným úkonem na vývoj trhu realizovat ze ziskem?
7.4. Mají dědicové přednost ve vypořádání před jinými věřiteli či zástavci (banky, ..)?
ptf dle hodnoty
rustove: MA,MSFT,ADBE,NVDA,ABT,ADSK,ATVI,LKQ,HD,UNH,NKE,DHI,BRK-B,ADP,AAPL,LMT,ASML,MPC,AMGN,AMAT,LIN,FB,RTX,BLK,NEE,UNP,AMT,JPM,ALXN,SPCE,AVST
na stalo: NRZ,MAIN,ABR,AM,WMB,MO,VET,T,DOW,TABAK,ABBV,SPG,GAIN,AVST
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Wiki
Member
***
Příspěvků: 193
Registrován: 24-6-2019
Offline


[*] Zasláno 11-12-2019 v 13:19


Obecně k bodu 1)
Dědic nabytím dědictví vstupuje komplexně do majetkového postavení zůstavitele, a obecně tak odpovídá za všechny jeho dluhy. Pozůstalost, kterou nabývá, tvoří veškeré jmění, které zůstavitel zanechal v okamžiku své smrti, a na dědice tak přechází nejenom majetek, ale i dluhy zůstavitele.
Dědic musí uhradit zůstavitelovy dluhy i nad rozsah nabytého dědictví, případně i ze svého výlučného majetku. Dědictví pro něj může být ve výsledku i majetkově likvidační.
Pokud dědic o předlužení ví, může dědictví odmítnout (má na to 1 měsíc, nebo 3 měsíce, pokud pobýval v zahraničí).
Prohlášení o přijetí nebo odmítnutí dědictví je konečné a nelze jej následně měnit.
Tato podmínka jde zmírnit uplatněním výhrady soupisu pozůstalosti (§1675 NOZ), čímž se omezí rozsah odpovědnosti. Soupis pozůstalosti má v takovém případě sloužit ke zjištění pozůstalostního jmění a určení čisté hodnoty majetku v době smrti zůstavitele.
Dědic, který uplatnil výhradu soupisu, je sice i nadále povinen obecně hradit dluhy zůstavitele společně a nerozdílně s ostatními dědici, avšak věřitel po tomto dědici může požadovat plnění jen do výše odpovídající jeho dědickému podílu, hradí tedy dluhy zůstavitele jen do výše ceny nabytého dědictví. Pokud dědic výhradu soupisu neuplatní, hradí dluhy zůstavitele v plném rozsahu.

1.1. Když se dědí nemovitost, pak vznikají ideální x-tiny. U akcií to neexistuje.
Pravděpodobný postup (podle mne – nemám ověřeno) by byl zřejmě takový, že soud rozdělí dědictví a tím i majetek v akciích také na x-tiny a bude na dědicích, aby se domluvili s brokerem na zvolení společného zástupce (nejlépe s notářskou plnou mocí) a ten ptf. rozdělil. V praxi by to asi znamenalo prodej akcií s následným dělením hotovosti podle podílů. Případné dividendy by se po převodu na hotovost dělily podle podílů rovněž.
Případné poplatky brokerovi i úřadům by se odvozovaly podle výše podílu.

Jako alternativu k dědictví nebo závěti s cílem nasměrovat dědictví a zachovat rodinný majetek, může být cestou svěřenský fond, kde si zakladatel v tzv. statutu fondu stanoví využívání požitků, např. dividend.
Rodinný svěřenský fond nabízí velmi efektivní řešení, protože majetek vyčleněný do fondu přestává být ve vlastnictví toho, kdo jej do fondu vložil, a náleží výhradně určené osobě, tzv. Beneficientovi. To i v případě, kdy není v žádném příbuzenském vztahu k zakladateli fondu. Tento koncept se často využívá i v případě zamezení dědického nároku u dětí z předchozího manželství, kde je absence vztahu s rodičem.
Podle průzkumu pouze 16% rodičů věří, že jejich děti budou dosahovat stejné výše finančního úspěchu, a jsou schopni spravovat rodinné jmění tak, jak si to oni naplánovali.
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Stanislav
Senior Member
****


Avatar


Příspěvků: 737
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 11-12-2019 v 16:04


ad 4. Pokud jde o finance v USA, tak jsou povinni všichni čeští brokeři podle FATCA zasílat informace o americkém daňovém neresidentovi do USA, pokud jeho investované částka přesáhne 50.000 USD. Vypisuje se i daňový formulář W8-BEN jednou za 3 roky, takže zdejším úřadům zaručeně nic neujde. Vzhledem k tomu, že i v OR panuje zákon proti praní špinavých peněz a měla by to být povinnost pro všechny subjekty spadající pod OR, i když se tomu zatím tak neděje. Všechno se dělá jen tak napůl a je v tom chaos. I zasílání účetní uzávěrky by mělo být povinné, ale když to nikdo nevyžaduje, tak se prostě na to kašle. Pokuta může v tomto případě dosáhnout až do výše 100.000 Kč. Pokud by k tomu však došlo, tak by museli najmout další lidi, protože se to vkládá elektronicky a také fyzicky v papírové podobě, což je v této počítačové době anachronismus. Obálky se skutečným majitelem jsou zalepeny s razítkem od notáře kvůli obrovskému utajení, ale při jakékoliv změně se stejně do nich leze a zpětně se skenují, což je docela pikantní, protože se dávají zpátky k papírům, místo toho aby se likvidovaly, aby ubylo papíru a méně lidí mohlo do těch dokumentů nahlédnout. Díky těmto paradoxům se nalítám jak nadmutá koza a není síly, která by to změnila ku prospěchu všech. Zjednodušení byrokracie pro všechny by zaručeně ušetřilo finanční náklady na mzdy a hlavně zamezilo buzeraci ze strany státu. ČR je moc benevolentní k občanům, kteří nemají občanství na území EU a dělá servis lidem z nedemokratických států s autokratickými režimy. Myslím si, že by celé EU prospělo, aby těm bolševickým dobytkům zakázala prát peníze na území EU a nedovolila jim zde zakládat firmy, vlastnit podíly firem, kupovat půdu a nemovitosti. Jsem z toho docela nemile rozčarován, když se toto děje v reálném čase a není dlouhodobý výhled na jakousi reciprocitu pro naše občany mimo území EU.AT&T, Citigroup, British American Tobacco ADR, CenturyLink, PPL, Macy's, RDS.B ADR, WFC
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Ladislav
Admin
********


Avatar


Příspěvků: 2289
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline


[*] Zasláno 12-12-2019 v 11:48


:( Jak dědí po akcionáři paní a dvě děti :( To platí jistě v mnoha zemích světa, ČR i NSR.

Když pán nenapsal závěť = testament, dědí každý ze tří pozůstalých 1/3 kusů akcií od každé firmy. Když vlastnil pán byt nebo domek, dědí každý ze tří pozůstalých 1/3 hodnoty bytu nebo domku. A pokud se vystěhují, měl by v domě zůstalý sehnat peníze, aby je odstěhovalému vyplatil.
Když měl pán od jedné firmy počet akcií 301 a nebo 302, pak paní může dědit o 1 akcii víc než dítě a nebo každé dítě dědí o 1 akcii víc než paní.

Když pán píše závěť = testament, musí psát celý text propisovačkou nebo inkoustovým perem a nechat jednu kopii u nejbližšího nebo u známého notáře.
Je zakázáno psát testament tužkou, computerem a psacím strojem.
Když pán nemá paní rád a děti má rád stejně, nesmí nechat paní bez dědictví. Paní musí dostat podle zákona 2/12 akcií nebo i 2/12 hodnoty bytu a domku, i když měl pán nemovitost už před svatbou. Každé dítě dostane 5/12. Toto nepravidelné dědění ale musí pán napsat do testamentu, jinak by každý dostal 1/3.
Když pán má rád jen jednoho člena rodiny, může napsat do testamentu, že tento jeden dědí 8/12 akcií nebo i 8/12 hodnoty bytu a domku. Každý další člen dědí jen 2/12.

Jestli paní byla rozvedená, po smrti pána asi nedědí nic, protože pán mohl být rozvedený už od třech paních. Po rozvodu, když paní má zájem, může bez jakékoliv smlouvy o dělení, získat polovinu majetku, který pán během společného života získal a současně pán může získat polovinu majetku, který získala během společného života paní. Z akcií a nemovitosti před svatbou vlastněných pánem, rozvedená paní nedostane nic.

Pokud pán žije z nízkého důchodu a z dividend a platí vysoké nájemné z bytu, nemusí po rozchodu s paní a s dětmi prodávat dividendové akcie, když by úbytek dividend ho donutil žádat úřad o příspěvek na nájemné. Tedy paní a děti nedostanou od pána žádné peníze, když se od pána oddělili.
Profil uživatele Web uživatele Všechny příspěvky od uživatele
MilanV
Member
***
Příspěvků: 227
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 12-12-2019 v 11:58


Ladislave - v této diskusi bude dobré vždy uvádět pro kterou zemi to píšeme. Jedná právní věci a zákony jsou jiné pro ČZ, SK či DEptf dle hodnoty
rustove: MA,MSFT,ADBE,NVDA,ABT,ADSK,ATVI,LKQ,HD,UNH,NKE,DHI,BRK-B,ADP,AAPL,LMT,ASML,MPC,AMGN,AMAT,LIN,FB,RTX,BLK,NEE,UNP,AMT,JPM,ALXN,SPCE,AVST
na stalo: NRZ,MAIN,ABR,AM,WMB,MO,VET,T,DOW,TABAK,ABBV,SPG,GAIN,AVST
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Georg
Member
***
Příspěvků: 105
Registrován: 9-12-2019
Offline


[*] Zasláno 12-12-2019 v 12:13


Citace: Původně zaslal: Ladislav  
:( Jak dědí po akcionáři paní a dvě děti :(

Když pán nenapsal závěť = testament, dědí každý ze tří pozůstalých 1/3 kusů akcií od každé firmy. Když vlastnil pán byt nebo domek, dědí každý ze tří pozůstalých 1/3 hodnoty bytu nebo domku.
Když měl pán od jedné firmy počet akcií 301 a nebo 302, pak paní může dědit o 1 akcii víc než dítě a nebo každé dítě dědí o 1 akcii víc než paní.

Když pán píše závěť = testament, musí psát celý text propisovačkou nebo ingoustovým perem a nechat jednu kopii u nejbližšího nebo u známého notáře.
Je zakázáno psát testament tužkou, computerem a psacím strojem.
Když pán nemá paní rád a děti má rád stejně, nesmí nechat paní bez dědictví. Paní musí dostat podle zákona 2/12 akcií nebo i hodnoty bytu a domku. Každé dítě dostane 5/12. To nepravidelné dědění ale musí pán napsat do testamentu, jinak by každý dostal 1/3.
Když pán má rád jen jednoho člena rodiny, může napsat do testamentu, že tento dědí 8/12 akcií nebo i hodnoty bytu a domku. Každý další člen jen 2/12.


Když pán nenapsal závěť : paní dědí 1/2 všech akci a děti 1/2 která se podělí počtem. To samé dům a finance. To znamená že paní bude cálovat dětem za dům a ještě jim bude muset dát 1/2 společně naspořených peněz pokud se děti ne zřeknou oficialně dědictví.

Když pán píše závěť: pravidla se nedávno měnila, troch se to zase vice naklinilo k přání pána. Pokud některý dědic závět napadne a není vyděděný dostane o něco málo více. U nezletilých hodně více. Podrobnosti se nechají dohledat na https://www.mesec.cz/vyhledavani/?qs=d%C4%9Bdictv%C3%AD
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Stanislav
Senior Member
****


Avatar


Příspěvků: 737
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 12-12-2019 v 14:00


Zítra si na setkání vezměte povinně všichni testament, aby se dalo porovnat, kdo a jak to myslí s posmrtným investováním vážně? :lol: Tato diskuse je opravdu výživná, protože nikdo neví dne, hodiny ani minuty, kdy sejde z tohoto světa a po smrti to může být každému už ukradené, protože do toho nebude moci nikterak zasahovat. Ani samotný Warren Buffett ještě nechce zemřít, protože nenašel pořádného následníka a v rodině se mu nic nenabízí.AT&T, Citigroup, British American Tobacco ADR, CenturyLink, PPL, Macy's, RDS.B ADR, WFC
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
MilanV
Member
***
Příspěvků: 227
Registrován: 21-6-2019
Offline


[*] Zasláno 17-12-2019 v 08:27


Další příspěvek ke košatému způsobu rešení pozůstalosti
https://www.kurzy.cz/zpravy/524067-alternativni-fond-a-deden...
ptf dle hodnoty
rustove: MA,MSFT,ADBE,NVDA,ABT,ADSK,ATVI,LKQ,HD,UNH,NKE,DHI,BRK-B,ADP,AAPL,LMT,ASML,MPC,AMGN,AMAT,LIN,FB,RTX,BLK,NEE,UNP,AMT,JPM,ALXN,SPCE,AVST
na stalo: NRZ,MAIN,ABR,AM,WMB,MO,VET,T,DOW,TABAK,ABBV,SPG,GAIN,AVST
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
bulinak
Member
***
Příspěvků: 103
Registrován: 24-6-2019
Bydliště: Plzeň
Offline


[*] Zasláno 23-1-2020 v 18:09


Z Tastyworks mi napsali, že nepodporují zahraniční TOD (Transfer on Death) a že mají pozůstalí poslat do angličtiny přeložený úmrtní list a závěť, případně rozhodnutí soudu s ustaveným dědicem.stavím zoo...
Profil uživatele Web uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Georg
Member
***
Příspěvků: 105
Registrován: 9-12-2019
Offline


[*] Zasláno 5-11-2020 v 16:55


Jak pořídit závěť v době koronavirové.

https://www.mesec.cz/clanky/jak-poridit-zavet-v-dobe-koronav...
AT&T, ČEZ, PM
Profil uživatele Všechny příspěvky od uživatele
Ladislav
Admin
********


Avatar


Příspěvků: 2289
Registrován: 21-6-2019
Bydliště: Evropa
Offline


[*] Zasláno 22-5-2021 v 06:20


Daně z dědictví v Čechách, na Slovensku, v Německu, v USA jsou někdy nižší,
když milionář přepíše jeho akcie nebo nemovitost za živa na konta svých dětí,
než když jeho děti dědí akcie až po smrti milionáře.

Problém vznikne, když dva synové zdědí jeden domek, jeden syn v něm nechce bydlet a žádá od druhého peníze. Pak se musí domek prodat, jestli ten v domku bydlící nemá peníze, aby bratrovi zaplatil za jeho polovinu.
V Čechách ani v Německu se asi daň z prodaného domku neplatí, protože dědicové nevydělali peníze, jen se převedl zděděný majetek z kamenné formy na papírovou formu. :question:

Daň z akcií přepsaných z konta starého pána na děti a paní, když starý akcionář žije? :question:
Daň z akcií zděděných po starém pánovi, kterou děti a paní platí, dědíce akcie, až když starý akcionář zemřel? :question:

Když pán nenapsal závěť = testament, dědí každý ze tří pozůstalých 1/3 kusů akcií od každé firmy, tedy paní vdova, syn a dcera.
Když pán píše závěť = testament, musí psát celý text propisovačkou nebo inkoustovým perem a nechat jednu kopii u nejbližšího nebo u známého notáře.
Je zakázáno psát testament tužkou, computerem a psacím strojem.
Když pán nemá paní rád a děti má rád stejně, nesmí nechat paní bez dědictví. Paní musí dostat podle zákona 2/12 akcií nebo i 2/12 hodnoty bytu a domku, i když měl pán nemovitost už před svatbou. Každé dítě dostane 5/12. Toto nepravidelné dědění ale musí pán napsat do testamentu, jinak by každý dostal 1/3.

V Čechách od roku 2014 asi vdova ani děti ze zděděných akcií daň neplatí a nezáleži na tom, kolik milionů v akciích zdědili.
'''Majetek a příjmy, které člověk nebo právnická osoba získá dědictvím, není daněný dědickou daní ani jinou daní.
Od roku 2014 dědictví patří mezi bezúplatné příjmy, které jsou osvobozené od daně podle zákona o dani z příjmů.'''

V Německu nebudou mít problém mnozí staří akcionáři s přepisováním akcií na děti a paní, protože vdova dostane akcie hodnoty až do 500.000 € bez daně a každé dítě dostane akcie hodnoty až do 400.000 € bez daně, pokud bydlí všichni v Německu.
Dědici by platili jen daň z té hodnoty akcií nad 500.000 € u paní, nebo z hodnoty nad 400.000 € u syna.
Když nemají pánové v Německu víc než milion euro v akciích, nemusí přepisovat akcie na děti, očekávají-li stěhování do nebe.
:)
'''Die Kinder eines Erblassers müssen ein Erbe erst ab je 400.000 EUR Gesamtwert versteuern. Wer unter 400.000 EUR erbt, zahlt keine Erbschaftssteuer. Wer mehr als 400.000 EUR erbt, versteuert nur die Differenz ab 400.000 EUR aufwärts.'''
Profil uživatele Web uživatele Všechny příspěvky od uživatele

  Nahoru

Powered by XMB
XMB Forum Software © 2001-2017 The XMB Group
[dotazů: 17] [PHP: 58.3% - SQL: 41.7%]

Při nové registraci přijde e-mail s heslem mezi spam, junk mail. S tímto heslem registraci dokonči, pak heslo změň!

Piš prosím v diskusi celé jméno firmy a ne jen americký symbol akcie, jako nějaký divoký daytrader!
FACEBOOK česká skupina pro akcie a dividendy     Facebook.com/groups/2660933057270038

Vánoční písničku "Svatá noc" zpívá Anna Procházková O-holy-night mp3

O Holy Night - Hillsdale College - O holy night                             LAUREL a HARDY

DAX 10 dní graf <=> 5 let graf DAX
_________________________________________________________________________________________________

Dow Jones 10 dní <=> 5 let Dow Jones

Avatar do profilu foto     nr1a.com/AKCIE = akcie Evropa USA Cechy     Radio Tahiti     Gifs         Vánoce         Nr1a.com


Diskusní fórum pro akcie investice fondy diskuse jak investovat ako investovat rozumná inteligentní diskusia pre akcie nr1a Ladislav Konecny nr1a.com odborná diskuze o akciích experti burza gurus diskuzní forum

  Investiční kniha česky ISBN 9788086062334     existuje i anglicky, německy, španělsky
20.8.2021     Akcie a burza – jediná kniha, kterou potřebuješ  
Autor: Ladislav Konečný narozen 30.3.1954         info v PDF obsah knihy a obálka knihy.         Test the best from east to west.!
Kniha pro akcie a investice: 280 stran, A4 = 210 x 297 mm, 0.76 kg, 18 obrázků, tisíc užitečných informací o investování na burze

Cena knihy > nr1a.com/kniha.html < Knihu objednat prosím e-mailem na > nr1a@seznam.cz


Grafy mých akcií na stálo pro důchod z dividend:   AT&T, Bank of America, Cisco Systems, Johnson & Johnson, Kraft Heinz, Pfizer, Procter & Gamble,
Raytheon Technologies, Walgreens Boots Alliance, Wells Fargo, BHP Group, British American Tobacco, HSBC Holdings, Royal Dutch Shell, Tesco,
Allianz, BASF, BMW, Deutsche Telekom, Munich Re, Siemens, AB InBev, BNP Paribas, Iberdrola, Sanofi, Bank of Nova Scotia, Enbridge, Mitsubishi Corp.
Portfolio   Ladislav Konečný *30.3.1954

Všechny akcie indexu, grafy, fundamenty:   DAX   Dow Jones   Eurostoxx50   FTSE 100   Český index PX

° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° ° °
Grafy nejznámějších kryptoměn - já nemám ani jednu           Finanční karikatury           Kontakt: nr1a@seznam.cz


            V letech 2021-2026 kupuju jen akcie : Bank of Nova Scotia   +   chart   +   zprávy  =   Kanada   CA0641491075
                                                                            Enbridge Inc.   +   chart   +   zprávy  =   Kanada   CA29250N1050
                                                                            Mitsubishi Corp.   + chart   + zprávy   =   Japonsko   JP3898400001
                                                                            Walgreens Boots Alliance   +   chart   +   zprávy   =   USA   US9314271084
                                                                            BNP Paribas   +   chart   +   zprávy   =   Francie   FR0000131104

Walgreens