Diskusní fórum akcie a burza

Daně

 Stran:  1    3  4

Investor - 21-6-2019 v 09:14

Daně

Ladislav - 24-6-2019 v 06:25

Odborník na daně se jmenuje Minarjo zde ve foru.
Pokud máte konto a depo na akcie v Čechách a bydlíte v Čechách, myslím, že vám chodí britské dividendy nezdaněné (z akcie R.D.Shell B). České, americké, nizozemské dividendy zdaněné 15% (z akcie R.D.Shell A). Španělské 19%. Německé 26,38% a v budoucnu 25%. Francouzské 30% a v budoucnu 12,8%. Dividendy AB InBev z Belgie zdaněné 25%.

Daň 0 % z dividend strhne Británie. Čína 10%. Daň 15 % z dividend strhnou Čechy, Nizozemsko, USA, Japonsko, Brazílie, Korea, Jižní Afrika. Austrálie má daň 15 % nebo u fully franked dividend 0 %. Španělsko má daň 19 %. Daň 25 % z dividend má Belgie, Rakousko, Norsko, Kanada. Německo 26,38 %. Itálie 27 %. Finsko 28 %. Francie 30 % nebo 12,8%. Švédsko 30 %. Švýcarsko 35 %.

minarjo - 24-6-2019 v 16:45

Ó, děkuji za jmenování odborníkem na daně, Ladislave :).
Nicméně pro mě je to spíš koníček, všem možným úředním postupům co se mě týkají (tedy i daním) se věnovat. Možná proto o některých věcech (hlavně z problematiky danění cenných papírů a dividend) vím pravda víc jak leckterý úředník FÚ, pro kterého to je jen mnohdy nezáživné povolání :). Ale v oblasti daní nepracuji, jen se vzdělávám...

Mimochodem podávání Přiznání k dani přes EPO, které jsem mnohokrát podporoval zde i v seriálu Investor a daně na investicnigramotnost.cz, bude brzy Standard. Snad už za rok 2020 bude elektronické podávání bráno jako normální (s lhůtou až do konce dubna) a papírové jako "nenormální" s lhůtou o měsíc kratší jako doteď. Plus další výhody jako předvyplněné přiznání dle loňska atd... Snad to tedy Schillerová realizuje, to by hodně lidem pomohlo.

Pavel - 25-6-2019 v 07:25

minarjo: kterým hodně lidem by to pomohlo? Poplatníkům nebo úředníkům na FÚ? A v čem?

minarjo - 25-6-2019 v 08:19

Všem to pomáhá, Pavle. Kdo někdy podával přiznání ručním vyplněním papíru a pak plně elektronicky, ten to neskutečné zjednodušení nejen ve výpočtech moc dobře zná. Navíc většina institucí stejně dnes podklady zasílá nebo umožňuje stáhnout elektronicky, tištěná podoba už se nenosí, nebo je zpoplatněna (úroky hypo, potvrzení brokerů, pojišťoven, penzijních společností, charit o daru atd, to vše je dnes elektronicky emailem či je stažení). Tedy to přímo evokuje potvrzení přiložit k elektronickému přiznání a ne je tisknout.
Úředníci FÚ zase moc dobře vědí, že elektronická přiznání nemají takovou chybovost, protože aplikace EPO výpočty provádí z velké části sama, na základní chyby opomenutí atd. přímo upozorní a nedovolí to s nimi podat (tedy to ušetří čas oběma stranám, poplatník nemusí opravovat a podávat znova a úředník ho nemusí nahánět). K tomu ten měsíc navíc je plánovaný (elektronicky půjde podat až do konce dubna), to se zejména nám se zahraničními divi hodí, řada brokerů podklady k danění zahraničích divi uvolňuje až koncem března a při současné lhůtě se to někdy stíhá jen tak tak.

Pavel - 25-6-2019 v 12:48

Ještě jsi zapomněl na variantu elektronického vyplnění (se všemi výhodami kontroly výpočtů apod.) a následné vytištění a podání. Některé přílohy stejně má člověk primárně tištěné a nikoli elektronické.

Ale OK, dík za odpověď, ten měsíc navíc je relevantní argument.

minarjo - 26-6-2019 v 14:14

Další argument je ekologický. Nejsem žádný ekologický aktivista, který by volil stranu Zelených :), ale v dnešní elektronické době mi vždy přijde jako škoda a plýtvání, když se tiskne na papír to, co lze poskytnout elektronicky (email, web,...). Proto třeba u mě nemá šanci žádná instituce (nejen finanční), která by toto nerespektovala a nutila by mě třeba výpisy, faktury atd. v tištěné podobě poštou. Elektronicky bez vytištění mám snad vše: výpisy a jiné dokumenty od bank k účtu, spoření, hypotéce, od pojišťoven, stavební spořitelny, penzijní společnosti, dodavatele elektřiny a dalších bytových služeb, internetu, mobilního vyúčtování operátora.... fakt bych se s firmou nutící mě papír hodně rychle rozloučil a navrhl bych jí podívat se, jaké je datum v kalendáři, 20. století už to dávno není :). Díky datové schránce i vše od úřadů mám elektronicky (oboustranně) místo dopisů s různě barevnými pruhy, ty už ani neznám (třeba katastrální úřad při změnách ve vlastnictví či jiných věcných právech, informování o blížícím se konci platnosti dokladů, výpisy že Základních registrů atd.)
A i když zákon v některých případech k použití papírové verze zatím nutí (např. Potvrzení o pojistném zaplaceném životní pojišťovně coby příloha DPFO musí být podepsáno, tam tedy vytištěný dokument je nutný kvůli podpisu, následně ale stačí sken a nebo třeba vše ostatní tisknout). Takže z 99% to dnes jde vše bez papíru. Dnes dokonce i uzavírání nových smluv je u řady institucí online, s podpisem elektronickým perem na pobočce nebo odvozeným ověřením stávajícím produktem při online sjednání přes zaslanou ověřovací platbu (třeba online otevírání účtů u mnohých bank, stavebních spořitelen atd). Nevím proč stát by měl být pozadu, proto motivuje lidi k online podání DPFO plně elektronicky, což nově půjde i těm, co nemají a nechtějí mít datovou schránku nebo elektronický podpis (přihlašovací údaje si půjde vyžádat na FÚ).

Aries - 30-6-2019 v 11:00

Rakousko má nyní 27,5 procentaCitace: Původně zaslal: Ladislav  
Odborník na daně se jmenuje Minarjo zde ve foru.
Pokud máte konto a depo na akcie v Čechách a bydlíte v Čechách, myslím, že vám chodí britské dividendy nezdaněné (z akcie R.D.Shell B). České, americké, nizozemské dividendy zdaněné 15% (z akcie R.D.Shell A). Španělské 19%. Německé 26,38% a v budoucnu 25%. Francouzské 30% a v budoucnu 12,8%. Dividendy AB InBev z Belgie zdaněné 25%.

Daň 0 % z dividend strhne Británie. Čína 10%. Daň 15 % z dividend strhnou Čechy, Nizozemsko, USA, Japonsko, Brazílie, Korea, Jižní Afrika. Austrálie má daň 15 % nebo u fully franked dividend 0 %. Španělsko má daň 19 %. Daň 25 % z dividend má Belgie, Rakousko, Norsko, Kanada. Německo 26,38 %. Itálie 27 %. Finsko 28 %. Francie 30 % nebo 12,8%. Švédsko 30 %. Švýcarsko 35 %.

abak - 1-7-2019 v 08:37

Nemohu uvěřit tomu, co tady čtu, chvalozpěvy od minarja na elektronizaci finanční správy si dovedu vysvělit snad jen z pozice účetního, daňaře nebo zaměstnance finanční správy.

Ne vždy platí, že to co je dobré pro úředníka, účetního a daňaře je dobré i pro daňového poplatníka. Zefektivnění pracovích nástrojů státní zprávy má v drtivé většině případů vždy negativní dopad na daňové subjekty.

Osobně se velmi ostře vymezuji vůči elektronizaci finanční správy ve směru od daňového poplatníka k úředníkovi. Nejsem zainteresován ani ve skupině daňových a účetních poradců, ani jako zaměstnanec finanční správy, tyto skupiny budou z elektronizace profitovat zejména z důvodu zefektivnění rychlosti jejich práce. Daňový poplatník ovšem profitovat z tohoto opatření nebude. Zvýšení rychlosti je ve směru od poplatníka k finanční správě vždy na škodu. Úřad má práva, fyzické a právnické osoby mají povinnosti. Zákonné lhůty pro vyjádření úřadů jsou vždy delší, než zákonné lhůty pro doplnění, případně podání fyzickou a právnickou osobou, elektronizací se tento rozdíl zvyšuje ve prospěch finanční správy.

Mimo to, s růstem finanční správy dochází s každým nový pracovním místem ke klesající mezní efektivitě ve výběru daní, nová pracoviště se aplikací agendy zaměřují na stále menší a menší daňové subjekty, kdy ve většině případů poškozují ještě více konkurenční prostředí na trhu (ve prospěch větších podniků), náklady na udržení takového pracovníka místa i v oprávněných případech krácení daně přesahují ušlý příjem do státního rozpočtu.

Ve své praxi jsem se setkal pouze s neschopností zaměstnanců finanční správy a snahou o přenesení jejich povinností a agendy z částí na daňového poplatníka, ve věcech, které byly jejich vlastní pracovní náplní, vždy ve vztahu k daňové legislativě a dodaným podkladům.

To čeho jsme svědky je pomalé tlačení daňových subjektů (včetně fyzických osob) k povinnosti jejich užšího a rychlejšího propojení s informačními systémy státu. Důsledkem jsou kratší lhůty pro plnění povinností plynoucích z legislativy pro daňové subjekty, ale nikoli rostoucí odpovědnost úředníků finanční správy, která zůstává v nezměněné podobě. Zvyšují se lhůty pro případné vypořádání škod způsobenych neoprávněným, nebo chybným postupem finanční správy v neprospěch poškozených subjektů (fyzických i právnických osob).

Argument vyšší rychlosti je tedy negativem pro malé a střední daňové subjekty a pozitivní efekt spojený s ušetřením papíru při tisku se jeví jako zcela irelevantní vzhledem k výše uvedeným negativům.

V zájmu zachování maximální ekonomické svobody soukromých subjektů v ČR za sebe dodávám:

1) nezkládejte si nikdy datovou schránku
2) daňové přiznání podávejte vždy v papírové podobě vždy k nejpozdějším možném datu podání

Toť z mé strany vše. Přeji všem více ekonomické svobody a méně státu.

Wiki - 1-7-2019 v 10:04

Abaku neviděl bych tak zcela negativně. Myslím si, že v našem „podnikání“ má elektronické podání smysl. Osobně podávám daňové přiznání kvůli akciím a z pronájmu bytů. V obou případech si nemohu dovolit něco „optimalizovat“ z důvodu snadného ověření poskytnutých výkazů (výpisy brokera, výše nájmu dle smlouvy). Navíc jsem se na FÚ setkal se vstřícnosti úřednic, které mi při nákupech nebo prodejích nemovitostí vyplnily změněnou daň z nemovitosti a nemusel jsem se tak zdržovat se studiem různých koeficientů (je ale pravda, že bydlím na malém městě, kde může být přístup odlišný od velkých FÚ). Co se týče efektivity daňových úředníků, tak toto se mělo vyřešit zrušením některých menších FÚ (naše město, tam sice nespadalo), ale myslím si, že tudy cesta nevede. Pokud se bude zhoršovat dostupnost služeb v regionech, povede to k jejich vylidňování, což ve svém důsledku znamená zvyšování ceny bytů a nájmů ve velkých městech, na což zase běžní občané doplatí.

Vitusus - 1-7-2019 v 10:13

Já v tomto s abakem rozhodně souhlasit nemůžu.

Smrt a daně, jediné jistoty (prozatím) v tomto světě. Pokud už musím daně odvádět (a to musím), nechci kvůli tomu chodit na úřad, stát tam fronty a řešit nesmysly s úředníky, kteří vůbec netuší, která bije. Chci svoje přiznání nabouchat do online formuláře, který má zabudované vnitřní kontroly, aby bylo správně, abych ho nemusel opravovat následně, protože úřednice mi ho neuměla na místě zkontrolovat. Chci ho mít možnost podat 23:59 poslední den zákonné lhůty.

Toto je přesně to více ekonomické svobody a méně státu. Pro mě je svoboda = můj čas a ten chci trávit tak, jak si ho naplánuju, ne podle úředních hodin na FÚ. A méně státu = mimo jiné i méně úředníků, a k tomu by toto mělo vést.

VSbrok - 1-7-2019 v 17:10

Já v tomhle s abakem též nesouhlasím.

Jsem na tom velmi podobně jako Wiki ... se svými 20ti přílohami jsem na FU stal vcelku známý a než jsem začal podávat přes EPO a následně přes DS, tak jsem každý rok šel alespoň jednou něco opravovat... ted poprvý si vystát 30-60 min. frontu :mad: a pak ještě jezdit přes půlku Prahy ... NE! nikdy více! :thumbdown:

Všechnu evidenci si již stejně vedu elektronicky, takže kopy-pasta do EPO (který to navíc ještě překontroluje), 2x klik a odesláno přes DS a můžu si k tomu dát i piFko doma na gauči :lol:

Navíc ušetřeno 30 minut MHD tam, 30-60 minut fronta v pařáku na ouřadu a pak ještě 30 min cesta domů.
Sice ano, navyšování pravomocí ouředníků a omezování svobody oVčanů se mi též nelíbí, ale zrovna tohle je za mě krok správným směrem.

Pavel - 1-7-2019 v 18:58

Já se abaka musím zastat, mj. proto, že elektronizace vede především k ještě větší kontrole státu na lidmi, další krůček k Orwellově 1984. Vaše argumenty mi navíc nepřipadají relevantní, zapomínáte totiž na naprosto jednoduchou variantu:

Stáhnu si elektronický formulář, který mi zajistí správný výpočet a nezapomenutí vyplnit některé kolonky. No a namísto poslání elektronicky formulář vytisknu a pak už je jen na mně, zda jej donesu osobně nebo vložím do obálky a odešlu (je-li pro mě kontakt s úředníkem například časově náročný). Taky jej mohu dát do podatelny, tam fronty opravdu nebývají.

V této variantě nejsou žádné fronty a ani osobní kontakt (nechci-li), na který se odvoláváte jako na věc komplikovanou a časově náročnou.

Vyky - 1-7-2019 v 19:19

Souhlas s Pavlem

arkyn - 1-7-2019 v 20:16

Souhlasím s abakem a Pavlem. Tam kde stát nemusí být, tam jej nepouštět. Proč si ubírat svobodu. A ta jedna cesta na FU, obvykle bez fronty na podatelně, to mě za to stojí. S úředníky nic osobně neřeším, jen když jim něco není jasné když na to koukají v průběhu pár týdnů po podání.

Až dá stát slevu na dani za elektronické podání, to bude pak jiná.

Druhý problém FU je, že každý FU je dost samotatný a vykládá si věci sám, a není proti tomu odvolání. Některému stačí 1 papír, jiný potřebuje 2. Prostě chaos, nejasnosti, netransparetnosti. A toto nezmizí s elektronickým podáním.

Ladislav - 17-7-2019 v 17:49

Žádná Uršula Fonderlejenová :(
Uršula von der Leyen, Uršula von der EU to myslí dobře.
Americké zločinné firmy Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Nike musí v Evropě přestat podvádět s daní a platit z výdělku ve Francii francouzskou daň a z výdělku v Německu německou daň a ne nulovou daň na Kajmanových ostrovech.
:punk: Vy jste blázni, kdo chcete podporovat daňový podvod - daňové zabránění - daňovou optimalizaci, protože jste koupili za 30.000 korun akcie nějaké té zločinné firmy. Anebo jako podnikatelé byste chtěli platit daň z evropského výdělku také na Kajmanovém ostrově, když to není zakázáno a trestné dosud. :punk:
O zločincích z Nike je známo, že jedna polovina firmy vydělává miliony a platí je celé za použití hnusné výrobní značky ''Nike'' své druhé polovině, takže když první polovině zločinné firmy Nike nic z milionové tržby nezbyde, neplatí ani daň. A ta druhá polovina zločinné firmy Nike, co vlastní hnusnou výrobní značku ''Nike'', z těch milionů za půjčení licence také neplatí daň, protože má poštovní schránku v daňovém ráji.

abak - 17-7-2019 v 18:57

Ladislave, asi takhle, vy jste částečně závislý na státní penzi, pro vás je sekundární distribuce skrz sociální systém státu klíčová pro udržení životní úrovně, chápu a souhlasím s vašim pohledem na věc. Pro ostatní, kteří se na stát nespoléhají je zdanění naopak zákonem posvěcená krádež jejich vlastního majetku, nemám absolutně nic proti daňové optimalizaci a ani případné emigraci, pokud v Česku nebo jiné zemi chtějí demokratickým rozhodnutí většiny pouze lidi, kteří dobrovolně odevzdají část svého majetku v prospěch jiných a už to překračuje určitou únosnou mez daňového břemene, tak fajn, financujte se navzájem a utvrzujte se v socialistické utopii, kterou je dnešní Francie, Španělsko, Řecko nebo Itálie, ale já beru roha, a to stejné udělá při určité výši daňové sazby i Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook a Nike a EU nezbyde nic jiného, než obnovit RVHP, uzavřít hranice, nebo vyhlásit bankrot.

Asi trochu narážite na "Crony Capitalism", s tím se také ztotožňuji, akorát ne v kontextu technologických molochů, ale spíše v kontextu uzavírání a monopolizace trhů dotovaných prostřednictvím evropských projektů, subvencí a investičních pobídek, za což by si EU zasloužila trest smrti, legální daňová optimalizace není oproti tomu z pohledu férové hospodářské soutěže ani přestupkem.

Ladislav - 18-7-2019 v 06:23

Ale neřekl jsi ani slovo tom, že souhlasíš s tím, jestli Amazon, Apple, Microsoft, Google, Facebook, Nike platí 1% daň, jen protože mají poštovní schránku v daňovém ráji v Karibiku.
A zda nazýváš tento daňový podvod daňová optimalizace.
Google podvádí méně než Nike, protože otevřel kancelář v Irsku jen proto, aby z výdělku v Evropě platil nízkou irskou daň.

Kdybyste museli spát několik let v USA na ulici, protože nájemné z malého bytu vylezlo na 3.000 USD, je 2x vyšší než vaše čistá mzda, a neměli zdravotní pojištění, asi byste se rádi nastěhovali do západní Evropy, kde spát na ulici nemusíte a máte zdravotní pojištění.
Jen ať hodně vydělávající lidé platí daně v procentech stejné nebo vyšší než chudí lidé. Není hezké, ani socialistické, když v USA platí miliardáři 11% daň a chudí lidé 35%, i když v dolarech platí ti miliardáři více.
Podívej na Plešku Amazona! Ten má v akciích 100 miliard USD a jeho zaměstnanci musí stávkovat každý rok za vyšší mzdu, protože jejich nízká mzda za normální pracovní dobu 5x8 hodin týdně nestačí ani na nájem bytu. Na amazonské otroky se nevstahuje normální minimální mzda, ale nízká mzda poštovních roznašečů. Pleška Amazon snadno může svým otroků zvýšit mzdu, i kdyby měl pak na kontě místo 100 miliard jen 90 miliard dolarů, tak jako ty nebo já.

bigusdykus - 18-7-2019 v 08:33

"Pro ostatní, kteří se na stát nespoléhají je zdanění naopak zákonem posvěcená krádež jejich vlastního majetku"

Na stát se spoléhat musíme a daně platit musíme také. Třeba jen z prostého důvodu, že si za ty peníze v optimálním případě kupujeme vzdělání, zdraví, mír a naději na lepší život pro ty, kteří neměli tolik štěstí.
Na druhou stranu od státu chceme, aby s těmito penězi nakládal hospodárně a účelně.

"Protože nájemné z malého bytu vylezlo na 3.000 USD"

Proto není špatnou cestou zainvestovat nejprve do vlastního bydlení a až poté do jiných projektů.

Ladislav - 18-7-2019 v 14:55

Já myslím, že nejlepší je nebýt nikdy 30 let vysoce zadlužený kvůli nákupu drahého bytu na kredit.
Nekupovat nikdy předražený byt ve městě s nejvyššími cenami z republiky. Ani se nestěhovat do místa s nejnižšími cenami v republice jen kvůli levnému bytu.
Dbát vždy na value investing, a když se v Mnichově nekoupí byt se slevou, nebudu ho proto kupovat levně v opuštěných městech východního Německa ani v Chuchli ani v Manile.
Nebýt nikdy chudý kvůli nákupu předraženého bytu, ale být bohatý s akciemi na kontě a platit nájemné dividendami.
Zanechat dětem milion euro v akciích a ty ať si samy rozhodnou, až budou samy na světě, v které zemi světa a v kterém městě chtějí bydlet. Mnichov, Alicante, Davao, Manila a co já vim.

Benidorm-Piso-playa.jpg - 35kB Benidorm

Benidorm_Canfali_Hotel.jpg - 32kB Benidorm

Vosa - 18-7-2019 v 16:29

https://www.youtube.com/watch?v=VGUqLSPJ1As
Hmm, Benidorm se mi líbí. Tam se chci někdy podívat. Musím zařadit na svůj ,,Bucket list" :yes: (seznam 101 věcí, které chci udělat/stihnout před smrtí).

Ladislav - 18-7-2019 v 17:07

Tedy to video je velice ošklivé.
Dobré fotografie a pohlednice jsou zde
http://nr1a.com/BENIDORM

abak - 18-7-2019 v 19:17

Citace: Původně zaslal: bigusdykus  

Na stát se spoléhat musíme a daně platit musíme také. Třeba jen z prostého důvodu, že si za ty peníze v optimálním případě kupujeme vzdělání, zdraví, mír a naději na lepší život pro ty, kteří neměli tolik štěstí.
Na druhou stranu od státu chceme, aby s těmito penězi nakládal hospodárně a účelně.


Kupujeme si vzdělání? Veřejné vysoké školství v ČR i věda a výzkum je dlouhodobě silně podfinancované v komparaci se zahraničím, zaostává svou kvalitou a nereflektuje aktuální potřeby trhu, má skluz minimálně deset let, v některých oborech i více než dvacet let. Průměrná hrubá mzda docenta není ani 30 tisíc hrubého, profesor nedosáhne ani 40 (ve společenskovědních oborech). Dál bychom mohli pokračovat s podfinancovanám stavem sektoru vědy a výzkumu, minimální zapojení VŠ v ČR do aplikovaného výzkumu a granty přidělované spíš na základě současné geopolitické poptávky, než racionálních rozhodnutích. Řešením je kromě soukromých a zahraničních VŠ privatizace veřejných VŠ a placení školného. Zrušení současného systému grantů a přijetí amerických vzorů. Všechny trochu užitečnější patenty kupují zahraniční podniky za pakatel.

Zdraví? V ČR vysoce přeplácíme kvalitou zaostávající služby a léky, zdravotní systém je nastaven způsobem, který umožňuje zdravotním pojišťovnám a dodavatelům odčerpávat maximum prostředků na spodní hranici kvalitativních norem. Povinné zdravotní pojištění je nutné zrušit. U komerčního zdravotního pojištění lze kvalitu služeb i stav klienta zohlednit. Je naprosto absurdní, že osoba s nadváhou a dlouhodobými zdravotními problémy, která se o své zdraví nestará, platí stejné zdravotní pojištění jako člověk, který pravidelně sportuje, nemá nadváhu, stravuje se zdravě a vyhýbá se rizikovým faktorům a v životě nepotřeboval doktora.

Mír? K čemu je ČR armáda? Kdyby nám vyhlásil jakýkoliv větší sousední stát válku, trvalo by mu asi 6 až 10 hodin obsazení klíčových míst republiky a ČR by byla donucena kapitulovat za méně než 24 hodin. Armáda je v ČR zbytečná a nemůže plnit bezpečnostní funkci státu, ani zajišťovat mír.

Naději na lepší život? To je vtip? Česká republika se ani za dalších sto let nevzpamatuje ze socialismu při stávající struktuře hospodářství a generačním přenosu pasivní mentality českého obyvatelstva, ekonomicky není možné, aby vůbec kdy ČR dohnala státy západní Evropy, zůstane kolonií.

Citace: Původně zaslal: Ladislav  
Tedy to video je velice ošklivé.
Dobré fotografie a pohlednice jsou zde
http://nr1a.com/BENIDORM

Pěkné, ovšem do Benidormu jedině od podzimu do jara, jinak se tam upečete a umačkají vás turisti, na léto pak do Skandinávie, nebo do hor, když už musíte zůstat ve střední Evropě. V posledních letech jsou vedra v Evropě čím dál extrémnější.

Ladislav - 18-7-2019 v 21:41

:) Taky jsem raději jezdil a létal do Benidormu od prosince do května, bez rezervace hotelu.
Bohužel tyto měsíce nepluly lodi Benidorm-Altea-Calpe-Denia, a tak se na tu loď marně těším už 35 let.
(Namísto toho jsem objel lodí celé pobřeží Norska, od Bergenu po Kirkenes. A pobřeží v Acapulco. Pobřeží v Rio i v Cape Town. Kolem dokola Manhattanu. San Francisco-Sausalito. Napoli-Capri. Hong Kong-Lantau. Valencia-Mallorca-Ibiza. Negros-Cebu. Tahiti-Moorea. Madeira-Porto Santo. Gran Canaria-Tenerifa-Gomera. Přes kanál do Anglie. Martinik-Guadalup-Dominica-St Lucia. Pireus-Santorini. Ani nevim, zda jsem plul mezi Oahu a Kauai, nebo jen letěl.) :) Tou dobou jsem měl ale kupovat akcie, aby dnes v nich byly miliony eur.

Na ten 300 m vysoký kopec v moři v Calpe jsem vystoupil kolem 1990, vede tam pohodlná pěšina.

Calpe.jpg - 53kB Foto: Peňon Ifach, Calpe, Costa Blanca

mar.hladik - 19-7-2019 v 21:11

Jak je to se zdaněním dividend v Lucembursku pro české investory? Základní sazba z dividend je 15%, není náhodou hranice uznatelné daně v ČR pouze 10% pro Lucembursko na základě smluv dvojího zdanění -stejně jako Francie, Rakousko a Nizozemí? A zbylých 5% do 15% dodanit v ČR?
Jestli to dobře chápu, či ne?

Skoukněte to zde-článek 10, bod 2b:
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=pr&cislo=82587

Vosa - 19-7-2019 v 21:57

EDIT - oprava
Lucembursko daň z dividend
Od ledna 2014 tedy platí nová smlouva o zamezení dvojího zdanění.
Novinkou je umožnění nulového zdanění dividend ve státě zdroje (za podmínky držby minimálně 10 % kapitálu společnosti po dobu jednoho roku), v ostatních případech bude zdanění ve výši 10 % hrubé částky dividend.
Tudíž v ČR dodanit 5%.

Peter B - 29-7-2019 v 16:12

Chcem sa spýtat dostal niekto tento rok uz vratky dane z OHI/GEO na ucet v Degiru?
Ak nie viete kedy prídu?

VSbrok - 29-7-2019 v 21:22

OHI za rok 2018 nic nevracelo.
GEO nemám, takže nevím.

Stanislav - 5-8-2019 v 14:47

Dnes jsem doplácel 11 Kč na dani FÚ. Měl jsem prý blbě řádek 84, ale daň prý byla vypočítána dobře. Vzhledem k tomu, že jsem použil k výpočtu 3 formuláře DPFO, protože každý byl jinak nefunkční, tak je možné, že došlo někde k renonsu? To jsem zvědav příští rok, jaká bota se mi tam vyskytne?

Heuréka, už to mám! Opsal jsem tam špatně zálohy z příjmů ze závislé činnosti, které jsem obdržel od zaměstnavatele. Furt jsem hledal chybu ve výpočtu a celou dobu jsem na to čuměl. To je tím, že jsem se do toho tak zamotal.

Wiki - 6-8-2019 v 16:38

Zrušení superhrubé mzdy by mohlo mít dopad na výši daně z příjmu, která by se změnila z 15% na 19%. Zaměstnanci to nepocítí, protože nyní platí 15% ze superhrubé mzdy, což je fakticky 20,1% ve skutečnosti, ale jaksi by se mohlo v rámci posílení rozpočtu zapomenout na daň z dividend nebo z realizace zisků.
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/konec-superhrube-mzdy/

Pavel - 6-8-2019 v 18:25

Citace: Původně zaslal: Wiki  
Zrušení superhrubé mzdy by mohlo mít dopad na výši daně z příjmu, která by se změnila z 15% na 19%. Zaměstnanci to nepocítí, protože nyní platí 15% ze superhrubé mzdy, což je fakticky 20,1% ve skutečnosti, ale jaksi by se mohlo v rámci posílení rozpočtu zapomenout na daň z dividend nebo z realizace zisků.
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/konec-superhrube-mzdy/


Hrozí, že zahraniční dividendy budeme dodaňovat do 19%.

abak - 6-8-2019 v 20:17

Citace: Původně zaslal: Pavel  
Citace: Původně zaslal: Wiki  
Zrušení superhrubé mzdy by mohlo mít dopad na výši daně z příjmu, která by se změnila z 15% na 19%. Zaměstnanci to nepocítí, protože nyní platí 15% ze superhrubé mzdy, což je fakticky 20,1% ve skutečnosti, ale jaksi by se mohlo v rámci posílení rozpočtu zapomenout na daň z dividend nebo z realizace zisků.
https://www.kurzy.cz/kalkulacka/konec-superhrube-mzdy/


Hrozí, že zahraniční dividendy budeme dodaňovat do 19%.


Doufejme, že tento scénář nehrozí, viz níže.

Cituji z návrhové zprávy zákona o zrušení superhrubé mzdy:

Citace:
V zákoně o daních z příjmů se navrhuje zrušit koncept tzv. superhrubé mzdy a stanovit, že základem daně z příjmů ze závislé činnosti bude hrubá mzda, tj. zdanitelné příjmy ze závislé činnosti. Dále se navrhuje zrušit tzv. solidární zvýšení daně a solidární zvýšení daně u zálohy. Současně se navrhuje zavedení klouzavé progresivní sazby, a to 19% pro základ danědo 1 500 000 Kč a 24 % pro základ daněod této hranice. Obdobně i v případě záloh na příjmy ze závislé činnosti, a to i u poplatníka, který nemá u plátce učiněné prohlášení podle § 38k zákona o daních z příjmů.

Příjmy ze závislé činnosti nebude možné snížito pojistné na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění, které zaměstnanci zaměstnavatel sráží z hrubé mzdy. Obdobně se nebude poplatníkovi s příjmy ze samostatné činnosti uznávat jako daňový výdaj jím zaplacené pojistné na sociální pojištění a veřejné zdravotní pojištění, a to ve výši ¼ (odpovídá tzv. zaměstnaneckému pojistnému), tj. pojistné ve výši ¾ uznatelné bude, a to i nad rámec výdajových paušálů.

V poslední řadě se zrušením jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob souvisí i znovuzavedení samostatného základu daně pro vybrané příjmy fyzických osob plynoucí ze zahraničí, přičemž na tento základ daně se bude uplatňovat sazba 15 % (stejná jako v případě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně). Poplatník má možnost tyto příjmy zahrnout do samostatného základu daně nebo je může ponechat v obecném základu daně s vyšší sazbou daně.

Nahrazení jednotné sazby daně z příjmů fyzických osob zavedením dvou sazeb vede ke skutečnosti, že stejný příjem v závislosti na tom, zda plyne z České republiky, nebo zahraniční, je zdaňován jinou sazbou. Plyne-li z České republiky, podléhá tzv. srážkové dani a je zdaňován 15 %, plyne-li ze zahraničí, je zdaňován v tzv. obecném základu daně a bude podléhat sazbě 19 % nebo 24 %. Proto je nezbytné znovu zavést samostatný základ daně pro vybrané příjmy fyzických osob plynoucí ze zahraničí, přičemž na tento základ daně se bude uplatňovat sazba 15 % (stejná jako v případě daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně).


A dále konkrétněji přímo z návrhu zákona:
Citace:
§ 36
Zvláštní sazba daně
(2) Zvláštní sazba daně z příjmů pro poplatníky uvedené v § 2 a 17, pokud není v odstavci 1 nebo 5 stanoveno jinak, činí 15 %, a to
a) z podílu na zisku z účasti na obchodní společnosti nebo v podílovém fondu, je-li podíl v nich představován cenným papírem, a z plnění ze zisku svěřenského fondu nebo rodinné fundace; u poplatníků podle § 2 z rozdílu mezi vyplacenou jmenovitou hodnotou a emisním kursem dluhopisu, vkladního listu nebo vkladu jemu na roveň postavenému nebo v případě jejich zpětného odkupu z rozdílu mezi cenou zpětného odkupu a jejich emisním kursem, z úrokového příjmu z dluhopisu35a), ze směnky vystavené bankou k zajištění pohledávky vzniklé z vkladu věřitele, vkladního listu a vkladu mu na roveň postavenému, s výjimkou úrokového příjmu z dluhopisu vydaného v zahraničí poplatníkem se sídlem v České republice nebo Českou republikou plynoucího poplatníkovi uvedenému v § 2 odst. 2,
b) z podílu na zisku z účasti na společnosti s ručením omezeným, z účasti komanditisty na komanditní společnosti,
c) z podílu na zisku a obdobného plnění z členství v družstvu,
d) z podílu na zisku tichého společníka nebo jiného poplatníka , než je člen obchodní korporace,
e) z vypořádacího podílu při zániku účasti společníka ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a při zániku členství v družstvu, z vrácení emisního ážia, příplatku mimo základní kapitál nebo těmto plněním obdobná plnění; tento příjem se snižuje o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána,
f) z podílu na likvidačním zůstatku společníka v akciové společnosti nebo ve společnosti s ručením omezeným, komanditisty v komanditní společnosti a člena družstva ve družstvu, sníženého o nabývací cenu podílu na obchodní korporaci, je-li plátci poplatníkem prokázána,
g) u poplatníků daně z příjmů fyzických osob z podílu připadajícího na podílový list při zrušení podílového fondu, sníženého o pořizovací cenu20) podílového listu, je-li plátci poplatníkem prokázána,
h) z příjmu společníka společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti při snížení základního kapitálu nejvýše do částky, o kterou byl zvýšen vklad společníka nebo jmenovitá hodnota akcie při zvýšení základního kapitálu, byl-li zdrojem tohoto zvýšení zisk obchodní společnosti nebo fond vytvořený ze zisku; přitom pro tento příjem vždy platí, že se základní kapitál snižuje nejprve o tu část, která byla zvýšena ze zisku obchodní společnosti nebo z fondu vytvořeného ze zisku; obdobně se postupuje u příjmu člena obchodní korporace z rozpuštění rezervního fondu nebo obdobného fondu,
i) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z reklamních soutěží a reklamních slosování, z cen z veřejných soutěží, ze sportovních soutěží a ze soutěží, v nichž je okruh soutěžících omezen podmínkami soutěže a nebo jde o soutěžící vybrané pořadatelem soutěže [§ 10 odst. 1 písm. ch)],
j) z příjmů plynoucích fyzickým osobám z úroků, výher a jiných výnosů z vkladů na vkladních knížkách, z úroků z peněžních prostředků na vkladních listech na jméno a vkladech na jméno jim na roveň postaveným, kdy majitelem vkladu je fyzická osoba, a to po celou dobu trvání vkladového vztahu podle občanského zákoníku, z úroků z vkladů na účtech, které nejsou podle podmínek toho, kdo účet vede, určeny k podnikání, např. sporožirové účty, devizové účty [§ 8 odst. 1 písm. c)],
k) z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem, z dávek doplňkového penzijního spoření a z penzijního pojištění snížených podle § 8 odst. 6 a z plnění ze soukromého životního pojištění nebo jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, sníženého podle § 8 odst. 7,
l) z vypláceného dalšího podílu v rámci transformace družstev podle zvláštního právního předpisu13), a to i v případě, kdy je vyplácen členovi transformovaného družstva při zániku členství nebo společníkovi společnosti s ručením omezeným a komanditistovi v komanditní společnosti, které vznikly podle transformačního projektu, při zániku jejich účasti jako součást vypořádacího podílu nebo jako součást likvidačního zůstatku při likvidaci družstva, akciové společnosti, společnosti s ručením omezeným a u komanditní společnosti v případě komanditistů,
m) z příjmů uvedených v § 6 odst. 4,
n) z příjmu z jednorázové náhrady práv s povahou opakovaného plnění na základě ujednání mezi poškozeným a pojistitelem,
o) z příjmu plynoucího fyzické osobě při zániku smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem, smlouvy o penzijním pojištění a smlouvy na soukromé životní pojištění ve formě odbytného nebo jiného plnění souvisejícího se zánikem penzijního pojištění nebo odkupného, sníženého podle § 8,
p) z příjmů autorů podle § 7 odst. 6,
r) z příjmu komplementáře komanditní společnosti a společníka veřejné obchodní společnosti plynoucí jako zisk po zdanění u akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným po přeměně akciové společnosti nebo společnosti s ručením omezeným na komanditní společnost nebo veřejnou obchodní společnost.


Pavel - 7-8-2019 v 08:21

abak: to by ale znamenalo, že by odpadla ta vopičárna s tím, že ti neuznají úplně celých 15% daně z dividend (např. u USA akcií) ale jen o trochu méně. Takovéto poměrné propočítávání podle toho, kolik má člověk odpočítatelných položek.

Dále by to znamenalo, že např. daňová úspora u úroků zaplacených na hypotéku nebo u příspěvků na penzijní fond či životní pojištění (nad 1.000 a do 3.000 Kč měsíčně) by se zvedla na 19%, u vysokopříjmových dokonce na 24%.

Stanislav - 7-8-2019 v 09:53

Pokud se bude danit 19%, tak se tu otevírá prostor pro nákup německých akcií, protože ten rozdíl nebude už tak markantní. Tím pádem se mi na důchod ošvihne daňová úleva na dani, což je v reálu celého plnění -552 Kč měsíčně. Tak bolševický závistivý svět odplácí investorům! :dork::grind:

abak - 7-8-2019 v 10:14

Citace: Původně zaslal: Pavel  
abak: to by ale znamenalo, že by odpadla ta vopičárna s tím, že ti neuznají úplně celých 15% daně z dividend (např. u USA akcií) ale jen o trochu méně. Takovéto poměrné propočítávání podle toho, kolik má člověk odpočítatelných položek.

Dále by to znamenalo, že např. daňová úspora u úroků zaplacených na hypotéku nebo u příspěvků na penzijní fond či životní pojištění (nad 1.000 a do 3.000 Kč měsíčně) by se zvedla na 19%, u vysokopříjmových dokonce na 24%.


Ano, myslím si to stejné, daňová úspora u úroků zaplacených na hypotéku nebo u příspěvků na penzijní fond či životní pojištění by se měla zvýšit, ovšem dividendy ze zahraničí (stejně jako výnosy z prodeje CP, z pronájmu, z převodu obchodních podílů, z úroků) by se měly danit samostatně zvláštní sazbou specifikovanou v § 36, která činí 15 %.

Původní verze návrhu zákona z roku 2018, která navrhovala zvýšení sazeb i ve výše uvedených případech, už byla nahrazena.

Z návrhu zákona ze dne 1.1.2019 dále vyplývá, že slevy na dani se nemění, ani sazebně, ani nominálními hodnotami, s vyjímkou níže uvedeného:

Citace:
§ 35ba
Slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob
***
(5) U poplatníka daně z příjmů fyzických osob, který je daňovým rezidentem České republiky a kterému plynou příjmy zahrnuté do samostatného základu daně zdaňovaného sazbou daně podle § 16a, se daň z tohoto základu nesnižuje o slevy na dani pro poplatníky daně z příjmů fyzických osob.


Jinými slovy, na samostatný daňový základ příjmů z dividend, úroků, nebo kapitálových výnosů (také z pronájmu, prodeje nemovitosti, ...) a z prodeje cenných papírů nebudete moci uplatnit slevy na dani. Základní sleva na poplatníka by ale měla zůstat stejná pro všechny bez ohledu na typ příjmu. Konkrétně; budou-li vaše příjmy ze závislé činnosti 0, příjmy podle §8, §9 a §10 v kladné výši daněné podle sazby dle § 16a; přesto můžete uplatnit základní slevu na poplatníka odečtem od celkové vypočtené daně před uplatněním slev, v opačném případě se jedná o diskriminaci vybraných příjmových skupin a je to na žalobu státu u ústavního soudu.

Stanislav - 26-8-2019 v 12:42

Summit G7 : Francie bude americkým firmám vracet část digitální daně! :lol:

Jurkylius - 27-8-2019 v 04:53

Stále čakám až bude potvrdená daň 12,8% z Francúzka a pri výhodnej cene nakúpil.

kraken - 17-9-2019 v 13:57

tak mi teď došla u degira reklasifikace příjmů za r 2018 u společností cisco, , wellsfargo,citi, pepsi- +- 1 cent, ale u OHI to dělá nějakou pětku..
dotaz zní- co teď s tím? řešit to až v dalším daňovém přizmání za r 2019 ?

minarjo - 20-9-2019 v 17:34

Jak už jsem ti odpovídal i v SZ, tak je to prosté: obdržel jsi danou částku až v roce 2019? Obdržel. Takže patří do přiznání za rok 2019, které budeš řešit cca za půl roku. O vrácenou US daň skrz Degiro by sis měl ponížit daň z divi v USA strženou během celého roku 2019, nic složitého v tom nehledej.

kraken - 24-9-2019 v 16:26

ještě jednou díky, řeším to poprvé a díky tomuto foru se doberu k validním informacím, které ani experti z degira neví.
S radostí využiji vratky jako bezúročné půjčky na 6 měsíců mezi dvěma berňáky. Není nad praktickou zkušenost.;)

MilanV - 29-9-2019 v 07:52

Uvažuji o podívání se na tituly z Kanady. Nevíte někdo jak je to s daněmi z dividend (výše, míra zápočtu,..) u titulů z Kanady?

mar.hladik - 29-9-2019 v 09:13

Základní daňová sazba pro zdanění dividend je v Kanadě 25%. Pro snížení daně je možno použít daňový formulář NR301. Na základě smluv o zamezení dvojího zdanění by ti použitím tohoto formuláře měla daň klesnout na 15% jako v ČR, jestli to správně chápu.
Bližší informace zde:
https://www.canada.ca/en/revenue-agency/services/forms-publi...
https://www.dauc.cz/dokument/?modul=pr&cislo=53163

Jack N. - 29-9-2019 v 10:13

Kanadské akcie je potřeba koupit za USD na americké burze, pak je daň z dividend 15% (nikoliv 25%).
Tak to funguje u Lynx a Fio, jak jiní brokeři nevím.
V ptf mám Barrick Gold, Bank of Nova Scotia, Enbridge, Fortis a TC Energyroberto marconi - 29-9-2019 v 19:17

JJ, Partija me preklopila B Nova Scotia z USD do CAD, ale mam za to,ze i v USD byla danena 25%, nee??

eppairforce - 30-9-2019 v 09:09

Prosím, když mám třeba ADR Royal Dutch Shell (RDS A) holandskou spol. koupeno na americké burze kam pak přísluší připsat v dňovým přiznaní divi. Bavím se o příloze k daňovýmu přiznání ( několik let už dokládám paní, z FÚ důsledně požaduje) Napíšu že přišlo v USD z Niederland (na to ovšem nejsou kolonky ve formuláři) nebo přišlo zUSA? Nebo nic protože USA je mimo socialistickou EU a klidně se tím nezabývat, nereagovat. Připadám si trošku jako disident v dnešní EU :-)

TomasV - 30-9-2019 v 09:41

Je jedno ,kde je koupeno,RDSA je Nizozemsko,srážková daň je 15% a u nás se dodaní 5%.

eppairforce - 30-9-2019 v 11:34

Citace: Původně zaslal: TomasV  
Je jedno ,kde je koupeno,RDSA je Nizozemsko,srážková daň je 15% a u nás se dodaní 5%.
Moc dík za odpověď, mám v úmyslu to udělat, jenže v těch listech přílohy pak nesedí měna země. Což asi teda neva

Vosa - 30-9-2019 v 15:27

eppairforce: Mohl bys to prodat, koupit si RDSB a ušetřit 5% daň.

Stanislav - 30-9-2019 v 17:46

Občan Velké Británie platí daň z dividend tak, že do 2.000 liber je osvobozena a nad 2.000 - 37.500 liber se platí 7,5% daň. Nad 37.500 - 150.000 liber se platí 32,5% a nad 150.000 liber je to 38,1%. Do 12.500 liber to tvoří osobní příspěvek a základ národního pojištění je 8.632 liber, takže při této minimální mzdě se dopočítají dividendy grátis do 12.500 liber osobního příjmu a připočítá se ještě nezdaněných 2.000 liber, a pak už se začíná pěkně danit, i když těch 7,5% je víceméně směšných. Zřejmě na této hranici musí být i britské důchody, takže zřejmě pod tuto hranici není možné klesnout, ale to už je pouze moje domněnka.

MilanV - 4-10-2019 v 09:41

Na téma daně z dividend u Kanadských titulů.

Studují a zjišťuji dál, ale dosavadní zjištění mě vedou k tomu, že na Kanadu zapomenu

Daň je skutečně 25%

Pro vrácení jsou následující parametry

1. We can submit tax reclaim to our domestic custodian CIBC (loco Toronto).

The deadline is two years after the year of the dividend payment.
The foreign fees are CAD 45,00 per form such as EUR 65,00 for notarization (minimum reclaim amount CAD 350,00).

2. odkaz s formulářem ke stažení

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A...

Paki1 - 4-10-2019 v 10:19

mám RY koupenou za USD na NYSE a daní je 15%

kraken - 4-10-2019 v 19:25

Citace: Původně zaslal: mar.hladik  
Jak je to se zdaněním dividend v Lucembursku pro české investory? Základní sazba z dividend je 15%, není náhodou hranice uznatelné daně v ČR pouze 10% pro Lucembursko na základě smluv dvojího zdanění -stejně jako Francie, Rakousko a Nizozemí? A zbylých 5% do 15% dodanit v ČR?
Jestli to dobře chápu, či ne?

každý odrazený investor ať kandadě, nemecku, francii, rakousku.. každý jeden ztracený nákup se promítá do ceny a znamená změnu ceny akcií dolů- stát sice jásá nad tim, jak slavně zvítězil a odrbal cizince na daních, zatímco i místní akcionáři pláčí nad cenou investice, o kterou není moc zájem. Daňové pobídky pro drobné investory - na ty má patent pouze GB, .Jiným to nedošlo ( snad proboha nevyhraje corbyn,). Otočil bych problém: chcete mé peníze? přesvědčete mne změnou daní!! jinak jdu k sousedům.

Ladislav - 5-10-2019 v 08:58

Zkrátka a dobře koupit levné dividendové akcie z Německa a nechat si je kvůli dividendám až do smrti. Allianz, BASF, BMW, Deutsche Telekom, Munich Re, Siemens.

Nikdy nezapomínat, že největší a nejoblíbenější koncerny USA byly bankrot, nebo budou bankrot později: AIG, Citigroup, General Motors, Ford, General Electric, Pan Am, Enron, Worldcom, Chrysler, Wachovia, Washington Mutual, Goldman Sachs, Dell Computer, Honeywell, Hewlett Packard, Xerox, Eastman Kodak.

Zdanenie dividend?

Slai1 - 9-10-2019 v 07:08

Ako to je vlastne so zdanením dividend?

Keď má Continental AG dividendu 4,75€, ja ju dostanem zdanenú o 26,38%?

Čiže dostanem približne 3,75€

Mám to správne alebo...

Ladislav - 9-10-2019 v 08:02

3,49 €
100% = 4,75 €
100% - 26,38% = 73,62% = 3,49 €
Pár dní po 30.4.2020 bude platit Continental dividendu asi 5,00 €
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?I...

Slai1 - 9-10-2019 v 08:20

Citace: Původně zaslal: Ladislav  
3,49 €
100% = 4,75 €
100% - 26,38% = 73,62% = 3,49 €
Pár dní po 30.4.2020 bude platit Continental dividendu asi 5,00 €
https://www.comdirect.de/inf/aktien/detail/uebersicht.html?I...


Nemalo by to byť 4,75 / 1,2638 = 3,75€ ?

Pavel - 9-10-2019 v 08:46

Nemalo.

Dividenda ve výši 4,75 Eur je zdaněná 26,375% a tedy 4,75 x 0,26375 je výše daně a ta se odečte z 4,75.

Peter - 9-10-2019 v 10:07

Ja som si všimol, ked som aktualizoval ten MIFIR profil ako občan EU u IBKR tak tax treaty som tam mal okrem USa uvedené Kanada, Australia a Izrael ciže IBKR musí zrážať 15% z CAD akcií a mne tolko aj bolo zrazené. Ale čo by ma zaujímalo či aj kanadske REITs spoločnosti robia vratky v Kanade je uzavierak u dividend 1.4. kalendarneho roku v (USa je to do 15.2)nakoľko to čo vyplacajú nie je oficialne dividenda ale distribúcia

Pavel - 11-10-2019 v 08:17

Před nějakou dobou zde proběhly informace o připravovaných změnách v daních v ČR (zcela nový zákon, zrušení superhrubé mzdy a tím i změna daňové sazby,...), pro ty kteří se touto problematikou detailněji zajímají doporučuji tento článek:

https://www.irozhlas.cz/zpravy-domov/zakon-o-dani-z-prijmu-b...

abak - 11-10-2019 v 08:55

Pavle,

z článku vyplývá, že o podobě zákona ani o jeho novelizaci ještě ani zdaleka není rozhodnuto. Babišovi nohsledi se nicméné činí a dělají vše pro to, aby si udrželi moc co nejdéle a jejích demografická cílovka jim to žere i s navíjákem a vesele u toho mlaská, i z těchto důvodů se Schillerová snaží eliminovat náklady spojené s implementací nové legislativy ZDP jejím zrušením, nebo jen dílčí novelizací existujícícho ZDP, která se jeví jako méně nákladově a méně politicky problematická, vzhledem k predikovanému snížení výběru daní v příštím období, jenž může ohrozit zhrýralou politiku oportunistické estébácké partaje ANO namířenou na socialismem odchovanou část populace.

Pavel - 11-10-2019 v 14:24

Tomu rozumím abaku, mně šlo spíš o to, že novely se s menší pravděpodobností dotknou 15% daně z dividend nebo 3letého daňového t(r)estu u prodeje akcií.

Naproti tomu nový zákon a zrušení superhrubé mzdy by vedly k zavedení 19% daně z příjmů namísto současných 15% a to by se s větší pravděpodobností odrazilo i u danění zahraničních dividend.

Stanislav - 11-10-2019 v 15:14

Já si myslím, že ti šmejdi ani nebudou mít moc času drbat do daní. Faktem je, že je u nás příliš drahá práce a díky jejich finanční rozvernosti nebo spíše jejich bolševické debilitě k žádné významnější nápravě nedojde. Daně by měly být posvátné napříč politickým spektrem. Pokud by se mělo s nimi hýbat, tak zásadně směrem dolů a nikdy ne nahoru, jedině že by hrozila hluboká hospodářská krize nebo válka, což se ovšem neděje.

Ladislav - 15-10-2019 v 12:36

Jen ať si vezme stát daně z mých dividend, jaké potřebuje. Vždyť oni mají poslanci, ministři, premiérové a prezidenti extrémně veliké výdaje za všechny ty jejich byty, domy, auta, oděvy, stravu a dovolenou. A na to musí vzít od lidí daně.
Já takové veliké příjmy nepotřebuju, protože nekupuju byty, domy, auta ani dovolenou.
Já utrácím jen za levné jídlo ze supermarktu a jednou za rok boty za 12 euro a kalhoty za 10 nebo 5 euro.
Já nepotřebuju vlastní byt, dům, auto ani dovolenou. Ale asi za 5 let, ve věku 70 let, se pojedu podívat na Costa Blanku. Sám autobusem, nebo s dětmi vypůjčeným autem.

Kdo se zabývá akciemi, musí být buďto ovečka nebo obchodník-spekulant-daytrader.
Ovečka je trpělivá dlouhá léta, když akcie roste a je trpělivá i během tříletého krachu akcií. Stačí jí dividendy.
Pokud koupila levně dividendové akcie od 20-30 zdravých podniků a drží je kvůli dividendám až do smrti, je ta ovečka na tom lépe než ten obchodník, který na burze jen obchoduje a obchoduje, až se uobchoduje.

viky - 16-10-2019 v 15:57

Dotaz, jak daňově řešíte, když místo dividendy dostanete platbu typu "Payment In Lieu" ? Co to přesně znamená ?

mar.hladik - 16-10-2019 v 16:55

Tato platba se zřejmě týká těch, co koupí dividendové akcie na margin účtu a pak je půjčují spekulantům na short-(v rámci programu SIP u Interactive Brokers a Lynxu), tak asi je to peněžní náhrada místo té dividendy.
Více zde: https://www.interactivebrokers.com/en/software/reportguide/r...
https://www.fool.com/knowledge-center/substitute-payment-in-...

PabloRadegast - 3-11-2019 v 09:35

Citace: Původně zaslal: Jack N.  
Kanadské akcie je potřeba koupit za USD na americké burze, pak je daň z dividend 15% (nikoliv 25%).
Tak to funguje u Lynx a Fio, jak jiní brokeři nevím.
V ptf mám Barrick Gold, Bank of Nova Scotia, Enbridge, Fortis a TC Energy


Ahoj zajimala by me akcie Enbridge. Pises, ze ji mas koupenou pres Lynx na NYSE. Dividenda se vyplaci v kanadskych nebo americkych dolarech? Planuji totiz nakup teto spolecnosti a rad bych zachoval 15% zdaneni, ale nejsem si jisty, jak to je s menou dividendy. Nerad bych, aby se mi na uctu hromadily kanadske dolary.

Jack N. - 3-11-2019 v 17:49

Dividendy se vyplací v USD.


eppairforce - 1-12-2019 v 11:34

Prosím nevíte co to má být?
BASF
daň z dividendy 26,3656% ok to chápu
srážková daň 12,26%

Mám se radovat a dělat, že mám radost z EU akcií a při tom držet na odečtení 38.6256% daňového výnosu?!?!?!

Chtěl bych se zeptat :
1) lze se té srážkové dani nějak vyhnout?
2) pakliže nelze, je nějaký důvod tuto akcii vůbec držrt ? (tenhle socialismus podporovat?)


Tento zřejmě nevhodný ( vysoce zdaněný, no optionable) titul jsem nakoupil u Patria.
mám pocit, že to je nesmysl, myslíte si to někdo taky? zřejmě pomáhám IG farben platit nějaký ty válečný reparace tyhle významný válečný chemičce. Jsem rozčarován se zpětnou platností
Dík za každou reakci

TomasV - 1-12-2019 v 12:17

Jám mám u německých akcií strženo 26,34% těch 12,26% to je nějaká novinka?

Ladislav - 1-12-2019 v 12:24

BASF držet až do smrti, ale zařídit si daň z dividendy 26,38% a od ledna 2021 to bude 25%.
Nevim, jak mohla Patria obrat lidi o dalších 12,26%.
BASF je největší chemička světa a zdravý jak řípa a takové akcie potřebujeme.
Nemá význam kupovat číslo 2 a už vůbec ne 3, když BASF je číslo 1 a akcie je dost levná s PE PB PS PC, výnosem dividendy.

Přestaňte spekulovat s akciemi, ale jako staří moudří investoři se za 30-40 let pochlubte, že držíte 30 různých akcií od nákupu stále, už 30-40 let. A mnoho lidí vám bude závidět a litovat, že nedrží dividendové akcie už 30-40 let taky.
Vám se nelíbí nějaká maličkost, nebo snížení dividendy, nebo reagujete na hloupou radu, nebo na špatnou zprávu, nebo ''rating sell'' a jste schopni postupně polovinu vašich akcií prodat. To je veliká chyba. To se musí dělat opačně. Koupit akcii při špatné zprávě a při ratingu sell.!! A držet do smrti 90% všech vašich akcií.!!:exclamation:

Pavel - 1-12-2019 v 16:30

Citace: Původně zaslal: eppairforce  
Prosím nevíte co to má být?
BASF
daň z dividendy 26,3656% ok to chápu
srážková daň 12,26%

Mám se radovat a dělat, že mám radost z EU akcií a při tom držet na odečtení 38.6256% daňového výnosu?!?!?!

Chtěl bych se zeptat :
1) lze se té srážkové dani nějak vyhnout?
2) pakliže nelze, je nějaký důvod tuto akcii vůbec držrt ? (tenhle socialismus podporovat?)


Tento zřejmě nevhodný ( vysoce zdaněný, no optionable) titul jsem nakoupil u Patria.
mám pocit, že to je nesmysl, myslíte si to někdo taky? zřejmě pomáhám IG farben platit nějaký ty válečný reparace tyhle významný válečný chemičce. Jsem rozčarován se zpětnou platností
Dík za každou reakci


Mně v Patrii u dividendy BASF strhávají jen těch 26 a kousek procent. Takže bys na tom měl být podobně. Jak jsi na to přišel zrovna teď? Poslední dividendy byla vyplacena již dávno - 8.května.

eppairforce - 2-12-2019 v 11:00

Takhle to bylo provedeno už v tom květnu, začal jsem to řešit až teď, říkal jsem si, že stejně z důvodu časového testu to prodat nechci.

eppairforce - 2-12-2019 v 11:08

Takže prosím zrušte poplach stran divi v Basf, špatně jsem si to přečetl. je to jen těch 26,3656%. Sypu si horký popel na hlavu a je to pořád málo. Omlouvám se za fakenews

Ladislav - 20-12-2019 v 13:12

:( Platí lidé na Slovensku 30% daň z dividend z USA, i když odeslali formulář W8 Ben? :question:

''''The reason for which your Dividend Income was taxed by 30% and not 15%, is that you are resident of Slovakia.
In order to be eligible for 15% (through W-8BEN form), you need to have registered a permanent residence in Czech Republic, a Czech TIN and a CZ bank account.
If you are able to update your account details with the above details, you will be eligible again for 15% Dividend Tax rate.''''

V tom případě by se slovenský dividendový investor měl odstěhovat do Brna.
Není šťastné také bydlet ve slovenské zemi, kde vládne italská mafie a bolševíci a kde se vraždí novináři.

PaloK - 20-12-2019 v 15:46

brokera mám českého Lynx a strhávajú mi 15%, pokiaľ by mi zvýšili daň na 30%, tak by som sa na dividendové akcie vykašľal

Peter B - 21-12-2019 v 20:27

15% ... účet u Degiro.de

arkyn - 22-12-2019 v 19:37

Jaké informace a odkud používáte pro daně kdo obchodujete přes Lynx? Tax report (nyní ještě neaktivní) ?

Protože v přehledu portfolia je položka dividendy, tam je částka v Kč, ale nejsou tam detaily - zda jsou to dividendy s nějakou odvedenou daní, jakou, jaká je zaplacená daň v původní měně apod.
Díky

Phoenix - 22-12-2019 v 22:25

https://www.lynxbroker.cz/podpora/jak-ziskam-podklady-pro-da...

roberto marconi - 22-12-2019 v 22:33

Ladislave, to Brno jsi pro slovenskeho investor vybral naprosto spravne :starhit::lol::starhit:

Sice to obcas nejaky compatriot narve Oktanem mezi 2 saliny nebo borci zaskoci na tekuteho kaprika a pak s plynovkou lovi agenta Burese na Buresove ulici atp. atp. ale zivot je tu vazne dobry.
Podobne dobry jako v Beroune :-)

arkyn - 23-12-2019 v 00:32

Citace: Původně zaslal: Phoenix  
https://www.lynxbroker.cz/podpora/jak-ziskam-podklady-pro-da...


Diky

Ladislav - 4-1-2020 v 11:04

Nizozemská vláda plánovala před dvěma roky 0% daň z dividend od 1.1.2020
Nakonec to nebylo schváleno.
Článek přímo z Holandska ze 13.12.2019:
Dividend withholding tax: from abolition to reinforcement.
The Dutch coalition government headed by prime minister Mark Rutte launched plans in 2017 to abolish the dividend withholding tax.
Within two years we have gone from plans to pull down the dividend withholding tax fence around the Netherlands to plans for its reinforcement.
:post: https://www.europeantax.blog/post/102fw02/dividend-withholdi...

Foto: akcionář Joe Konecny vlevo, akcionář Bill Konecny vpravo, uprostřed jejich chudá kamarádka Angel bez akcií.

Bill-Joe-Davao-10.jpg - 91kB

ado130 - 5-1-2020 v 22:40

Brno: kde chodíte podávať DAP, nejaká pozitívna skúsenosť s konkrétnym FÚ?

mar.hladik - 13-1-2020 v 17:12

Generální finanční ředitelství vydalo pokyn GFŘ D-42 o stanovení jednotných kurzů za rok 2019:
https://www.financnisprava.cz/cs/dane/novinky/2020/pokyn-gfr...

Stanislav - 25-1-2020 v 14:13

Kurzy základních měn pro výpočet daně za rok 2019:

USD=22,93 Kč
EUR=25,66 Kč
GBP=29,31 Kč

Stanislav - 26-1-2020 v 14:05

V týdnu jsme dostali všichni zaměstnanci cár papíru, abychom si P R O H L Á Š E N Í poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti vyplnili sami! Měla by to dělat mzdová účtárna, ale vzhledem k tomu, že se tam točí lidi jak na kolotoči, tak nemají dostatečný personál. Pro některé lidi, kteří nemají středoškolské vzdělání, je to docela velký problém. I já sám jsem se musel do toho zanořit a zbytečně strávit nad tím čas. V týdnu jsem na to neměl ani náladu, protože neustále tam schází lidi a jejich práce se musí udělat v hrstce lidí, co tam jsou. Mohu vám upřímně říct, že toho lítání mám plné zuby! Není to moc složité, ale kdo má děti, tak mu to může dělat starosti, aby to vyplnil správně. Vloni to poslali vyplněné a pouze to podložit podpisem a datem a bylo to celé. Ten úřad začíná degenerovat, protože na pozice berou lidi bez vzdělání. Například u mě v kanceláři vzali ženskou, která nevěděla, co je to restart? Baví se furt o žrádle a nejraději by byla, abych její práci dělal za ní. Je to primitiv a mně to užírá nervy. Bylo by lépe, kdyby držela tlamu. Schází jí i pracovní disciplína. Na Silvestra tam byla pouhých 14 dní a odešla už po 12:00, jelikož to bylo dovolené. Moje spolehlivé spolupracovnice zůstaly se mnou až do 16:30 a za ostatní šmejdy jsme museli odmakat práci. Je to hnus dělat ve slepičárně! Potřeboval bych ještě 3 roky dodělat, a pak už bych měl mít klid, ale mám obavy, že tady brzo skončím, protože mě to tam pěkně s*re. Snad to vydržím do konce příštího roku, abych měl peníze na životní potřeby a nemusel drbat do ptf. Letos to budu hrnout ještě do akcií a příští rok to zarazím a budu si šetřit na přežití do předčasného důchodu. Rok budu zřejmě na podpoře, a pak pojedu za své. Je možné, že by se mi poštěstilo a sehnal bych nějaký klidnější flek, protože finance mám, tak mě moc čas netlačí, ale musím odmakat 1 rok během 2 let, aby mi platili podporu a ZP. Koncem srpna to bude rok, a pokud mi neobnoví smlouvu na dobu určitou, tak to bude v předstihu více jak 16 měsíců, ale i to by mě nijak nelimitovalo a už bych mohl zůstat trvale doma. Asi těm šmejdům řeknu, že chci smlouvu na dobu neurčitou a vylejou mě, protože ostatním lidem dělají to, že jim dávají 3x smlouvu na dobu určitou. Posr@li by mě však, kdyby mi to udělali na dobu neurčitou! Po ročním odpočinku bych se tam mohl klidně i vrátit, když bych nic jiného nesehnal. Na pracáku si to aspoň zdůvodním, že je to po roce zkušební doby ponižování a šikana. Musel bych se však hodně uskromnit. Nejraději bych dělal 3 dny v týdnu za minimální mzdu, abych měl 4 dny volna, protože jsem unavený jako to prase! Tak by se dalo klidně dělat i do těch 64 let a 8 měsíců, kdy bych měl odejít do plného důchodu.

bulinak - 26-1-2020 v 18:36

Prohlášení taky vyplňujeme sami, ale máme každý rok předvyplněný vzor + to, co člověk vyplnil loni (když si to oskenoval).

Stanislav - 26-1-2020 v 19:22

Letos je zase kosmetická změna a v záhlaví je jiné rozvržení. Už se s tím však netrápím, protože jsem se k tomu zdárně prokousal. Nejhorší je na tom to, že si to musím dělat až po pracovní době, protože v práci bych se na to nemohl soustředit. V jiných úsecích si však válejí koule, takže času mají na to dostatek. Nejvíce mě zaráží to, že někdo tam dokáže za směnu vyhulit dvacku cigaret? Já bych musel ten ztracený čas nejméně jednu hodinu nadělávat. Je fakt, že se v kanceláři nedějí žádná škatulata, jako je tomu jinde a zůstává stabilní sestava. Nikdo se sem nehrne a většina brigádnic z kanceláří kňučela jak podsvinčata a vydechly si, když mohly po týdnu zmizet. Začátkem roku chodí hodně lidí od policie prověřovat firmy, mnohdy je to i trestní oznámení na majitele. Je to žumpa a jsem rád, že nemám v ČR investované žádné peníze. Tato práce mě v tom na 100% utvrdila! Vůbec se divím lidem, že to neustále zkouší dokola znova a znova do těch hnojů investovat, protože jinak se to ani nedá nazvat.

minarjo - 30-1-2020 v 20:02

Dnes mě nemile překvapilo toto zjištění ohledně daně z dividendy kanadských společností zakoupených na USA burze za USD:
broker Lynx takovou divi vyplácí v USD s daní 15%, což je OK a i odsud jsem o tom věděl (ověřeno na Enbridge)
broker Degiro bohužel takovou divi vyplácí v CAD (což by díky auto konverzi tak nevadilo), ale bohužel s daní 25%, což jsem nečekal (ověřeno dnes na příchozí divi od Bank of Nova Scotia)
Takže z hlediska daní kupovat CA akcie na USA burze přes Lynx, ne Degiro. Sám provedu odkup/nákup co nejdřív, 10% nevratného rozdílu z každé divi by bylo znát.

Pavel - 31-1-2020 v 11:05

Díky minarjo!

Rohl - 1-2-2020 v 20:10

Citace: Původně zaslal: minarjo  

broker Degiro bohužel takovou divi vyplácí v CAD (což by díky auto konverzi tak nevadilo), ale bohužel s daní 25%


potvrzuji, až teď jsem zjistil že moje Enbridge divi jsou sraženy 25 %
Takže další kanadské společnosti u Degiro nekoupím dokud to nebudou mít správně.

Ladislav - 2-2-2020 v 12:39

Já myslím, že daň 25% z kanadských dividend máš správně.
A kde ti strhli méně nebo více, tam se spletli.

minarjo - 3-2-2020 v 23:35

Pochybuji že by to Lynx měl jako chybu (tu sazbu daně 15% u kanadských akcií koupených na US burze za USD), vždyť mateřský Interactive Brokers je v USA doma. Spíš při nákupu na US burze může uplatnit nějakou daňovou výhodu mezi USA a Kanadou, obdobně jako když CZ investor nakupuje na US trhu a má podepsaný W-8BEN (k snížení US dané z 30 na 15%). Degiro takových daňových věcí mezi státy/investory neumí řešit více, vždyť i kvůli tomu jsou u něj CZ akcie s daní 35 místo 15%.
Detaily ale neznám, jen ta fakta.

skodaj - 4-2-2020 v 09:36

Zdravím,
nikde jsem nedohledal tak se omloouvám jestli jsem zde přehlédl.. můžete prosím poradit kdy Degiro vydává roční daňový výkaz?

minarjo - 4-2-2020 v 14:10

Není žádný pevný termín, jak u Degiro, tak u Lynx. Dřív než koncem února to nečekej, klidně až polovina března.

Jurkylius - 5-2-2020 v 11:28

Zdravím, nájde sa niekto kto si podáva daňové priznanie na Slovensku? Budem prvý krát daniť a potreboval by som poradiť, kedže pracovníci DÚ u nás v meste ani nevedeli o čom hovorím :(

Jack N. - 8-2-2020 v 16:40

Před několika lety jsem měl u Fia akcie chilské společnosti Embotelladora Andina S.A. (AKO.B).
Protože tehdy naše země ještě neměla smlouvu o dvojím zdanění s Chile, akcie jsem časem prodal.
Daň z dividend nebyla stejná, ale pohybovala se mezi 15 a 20%, zřejmě část byla "return of capital".
Na konci minulého roku jsem AKO.B opět koupil (u Lynx), protože naše země už má smlouvu o dvojím zdanění s Chile a cena byla velice příhodná. Minulý týden jsem obdržel první dividendu a zhrozil se, protože daň = 35% !
Bohužel je to dobře:
http://taxsummaries.pwc.com/ID/Chile-Corporate-Withholding-t...
https://us.spindices.com/documents/additional-material/withh...

Takže si trochu zaspekuluji a časem půjde z domu ...


minarjo - 13-2-2020 v 13:34

Broker Degiro právě dnes (tedy nečekaně brzy) uvolnil Roční výkaz za rok 2019, PDF ke stažení je v mobilní aplikaci i webové platformě. Nás zajímá (pro zápočet zahraničí daně z dividend) zejména tabulka Přehled dividend v CZK (téměř u konce PDF), kde co stát to hrubá dividenda a sražená daň. Vše v CZK už přepočítané Jednotným kurzem 2019, tím to Degiro zjednodušuje. A ten Roční výkaz uznává (aspoň prozatím, i když bez záruky) i finanční úřad jako doložení daně odvedené v zahraničí, já ho vždy dávám proto jako přílohu k přiznání.

Jurkylius - 20-2-2020 v 07:27

Vedel by mi niekto vysvetiť divi od Shelky? Každá divi je inak označovaná viď. obrázok. 2 Oznacenie zeme NL aj keď som čakal za B-čko označenie GB ako pri British American tabaco. Ďalšie 2 sú označené GG(Guersey).
Jedna sa o to že či je potrebné daniť divi ako všetko z GB alebo potom inak podľa krajín kedže mám 2 rozne NL a GG ale nie GB.

TomasV - 20-2-2020 v 08:26

RDSB by mnělo chodit bez stržené daně,v ČR se dodaní 15%.
RDSA by mněla být stržena 15 % a v ČR se musí dodanit 5%.

Pavel - 20-2-2020 v 08:31

Citace: Původně zaslal: Jurkylius  
Vedel by mi niekto vysvetiť divi od Shelky? Každá divi je inak označovaná viď. obrázok. 2 Oznacenie zeme NL aj keď som čakal za B-čko označenie GB ako pri British American tabaco. Ďalšie 2 sú označené GG(Guersey).
Jedna sa o to že či je potrebné daniť divi ako všetko z GB alebo potom inak podľa krajín kedže mám 2 rozne NL a GG ale nie GB.


Žádný obrázek nevidím. Jaké konkrétní akcie máš?

 Stran:  1    3  4